Financial Reporting Process Excellence

I Assurance

Financial Reporting Process Excellence gruppen inom FAAS är CFO:ns bästa vän! Vi hjälper din organisation att anpassa och utveckla din finansfunktion till den digitala och globala utvecklingen.

Relaterade ämnen Assurance

Vi är experter inom processeffektivisering, effektivisering av ekonomifunktioner, riskhantering och intern kontroll både inom privat och offentlig verksamhet. Financial Reporting Process Excellence har bred erfarenhet att förbereda företag inför börsnoteringar bland annat genom att förbättra och effektivisera finansiella processer samt belysa risker och kontroller.

Financial Reporting Process Excellence arbetar även med digitalisering kopplat till processutveckling. Vi har bred erfarenhet att utveckla digitala handböcker och manualer inom ekonomi- och complianceområdet, förbättra, digitalisera och automatisera finansiella processer tex bokslut-, kundfordring- och leverantörsprocessen.

Vi hjälper våra kunder med att förbättra ekonomifunktionens styrning och effektivitet.

Våra tjänster innefattar bland annat att:

  • Kartlägga, utvärdera och förbättra våra kunders finansiella processer för öka effektiviteten och utveckla intern styrning och kontroll
  • Utveckla våra kunders interna och externa rapportering, förtydliga roller och ansvar inom ekonomifunktionen samt effektivisera arbetssätt

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.