20 maj 2020
Matleverens under Covid-19

Förslag om stöd vid minskad omsättning på grund av covid-19

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

20 maj 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19 Law

Regeringen har tagit fram ett förslag om omställningsstöd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag. Omställningsstöd innebär att företag kan få stöd för fasta kostnader om företaget tappat i omsättning.

S
torleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och omfattar företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra och leasing, räntor och försäkringar med mera.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och att omsättningen har minskat med minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs yttrande från revisor.

Regeringen kommer att lämna över förslaget i en extra ändringsbudget och målet är att det ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer om omställningsstödet hos regeringen. Har du frågor kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Summering

Regeringens nya förslag om omställningsstöd innebär att företag kan få stöd för fasta kostnader om företaget tappat i omsättning på grund av Covid-19.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Relaterade ämnen Assurance Covid-19 Law