4 minuters lästid 3 apr. 2020
Road in forest, Sweden

Så påverkas små och medelstora företag av covid-19

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

4 minuters lästid 3 apr. 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19

När tillvaron och våra marknader förändras i snabb takt ställs många företag inför tuffa ekonomiska utmaningar. Vad kan små och medelstora företag göra för att dämpa konsekvenserna av covid-19?

Regeringen har presenterat ett antal olika krispaket för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Bland åtgärderna som hittills presenterats finns bland annat tillfälligt sänkta socialavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, utökad avsättning till periodiseringsfond, anstånd med skatteinbetalningar, statligt ansvar för hela sjuklönen och möjlighet till korttidspermitteringar för att minska lönekostnader.

Den ekonomiska situationen för många företag är svår och vi på EY gör vad vi kan för att hjälpa företag att förstå och hantera effekterna av covid-19. Här är några områden som vi får många frågor om just nu.

Regeringens krispaket

 • Vem eller vilka omfattas av regeringens nya krispaket?
 • Hur ska jag gå tillväga för att få ta del av krispaketen?
 • Korttidspermittering – vad blir kostnadslättnaden och vilka kostnader står företaget för?

Besparings- och effektiviseringsprogram

 • Förbättringsaktiviteter och kostnadsreducerande åtgärder, åtgärdsplan och projektledning – hur gör jag?
 • Vilka av mina produkter och tjänster är lönsamma?
 • Hur kan jag utveckla och se över prognos­ och budgetmodeller?

Likviditetsplanering

 • Hur upprättar jag en likviditetsbudget?
 • Kan jag ta fram en åtgärdsplan för att uppnå bättre likviditet?
 • Hur kan jag få stöd från min bank, vad ska jag fråga efter?

Finansiering

 • Vilka tillgångar finns i mitt bolag som inte är rörelsekritiska?
 • Hur ser investeringsplanen ut och vad kan jag göra för att påverka den?
 • Vilka möjligheter till finansiering finns?
 • Hur kan jag optimera företagets rörelsekapital?

 

Vilka åtgärder bör ditt företag prioritera för att hantera corona-krisens effekter? Hör gärna av dig till ditt närmaste EY-kontor om du behöver hjälp eller råd.

Summering

När tillvaron och våra marknader förändras i snabb takt ställs många företag inför tuffa ekonomiska utmaningar. Vad kan små och medelstora företag göra för att dämpa konsekvenserna av covid-19?

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Relaterade ämnen Assurance Covid-19