3 minuters lästid 17 apr. 2020
korttidspermittering

Utökning av reglerna om korttidspermittering

3 minuters lästid 17 apr. 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19

 

R
egeringen meddelade den 14 april att ytterligare en nivå kommer att införas i lagen om stöd vid korttidsarbete. Den nya nivån, som endast kommer gälla under månaderna maj, juni och juli 2020, innebär att arbetsgivaren kan sänka arbetstiden med 80 procent mot att arbetstagaren får en lönesänkning om 12 procent.

Tack vare stödet från staten kan arbetsgivaren med de nya reglerna och under den aktuella perioden minska sina arbetskraftskostnader med 72 procent. Precis som tidigare kommer stöd endast att kunna erhållas på lönenivåer upp till 44 000 kronor per månad.

Stöd på den utökade nivån kommer att kunna sökas även av arbetsgivare som redan sökt stöd på en lägre nivå. De exakta administrativa förutsättningarna kommer att publiceras innan den 1 maj 2020 då stödet på den nya nivån träder ikraft. Läs mer i vår tidigare artikel Nya regler om korttidsarbete.

Tabell korttidsarbete

Summering

Ytterligare en nivå kommer att införas i lagen om stöd vid korttidsarbete. Den nya nivån  kommer gälla under månaderna maj, juni och juli 2020 och kan sänka arbetstiden med 80 procent mot att arbetstagaren får en lönesänkning om 12 procent.

Om artikeln

Relaterade ämnen Assurance Covid-19