4 minuters lästid 17 juni 2019
Overhead view design professionals working laptops

Därför börjar AI:s framgång i revisionen med att ställa rätt frågor

Av Jeanne Boillet

EY Global Accounts Committee Assurance Lead

Strategic leader. Innovative thinker. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.

Delaktiga
4 minuters lästid 17 juni 2019
Relaterade ämnen Assurance AI

Även i den digitala tidsåldern byggs förtroende av mänskliga beteenden och revisorns ansvar för att ställa rätt frågor.

Många fortsätter att referera till artificiell intelligens (AI) som framtidens teknik, men AI har på kort tid blivit nutidens teknik – framför allt i arbetslivet. Hastigheten på den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av affärsprocesser innebär att revisionsteam måste anpassa sig till nya förutsättningar.

Enligt EY Growth Barometer har 73 procent av vd:arna på medelstora företag redan börjat använda AI eller planerar att göra det under de kommande två åren. Det är en stor skillnad jämfört med samma undersökning två år tidigare. Då uppgav 74 procent att de inte hade några planer alls som involverade AI.

För att bättre förstå AI:s utveckling framåt måste vi ställa vissa komplexa frågor: Kommer en dator någonsin att kunna "tänka" som en människa? Hur balanserar vi de risker och möjligheter som tekniken erbjuder?

Och hur ska det mänskliga arbetet i sig omdefinieras om maskiner kan göra nästan allt?

Detta är frågor som analytiker i alla branscher ställer sig. Frågorna kan inte bara besvaras av filosofer, sociologer och ekonomer, utan vi kan alla vara med och hitta lösningar.

För revisorer erbjuder tekniker som AI spännande möjligheter. Under de senaste åren har mängden data exploderat och ökningen fortsätter i allt snabbare takt. AI:s förmåga att bearbeta data snabbt och exakt frigör tid. Det betyder att revisionsmedarbetare kan koncentrera sig på mer värdeskapande uppgifter som exempelvis:

    .
  • Avancerad analys – Genom att använda avancerade AI-verktyg för att analysera större populationer av data på kortare tid kan revisorer bättre förstå företagens verksamhet. De kan förbättra sitt riskfokus, ställa bättre frågor om granskningsresultaten och med professionell skepsis utmana resultatet på lämpligt sätt.
  • Intelligent automatisering – Robotic process automation (RPA) fungerar som en virtuell arbetskraft. RPA kan snabbt automatisera uppgifter som är tidskrävande, repetitiva, standardiserade och regelstyrda. När RPA fortsätter att mogna utnyttjar det AI för att kunna hantera och utföra mer komplexa uppgifter. Det möjliggör utvecklingen av en mer kognitiv, digital arbetskraft.

Föreställ dig en framtid där information kommer i realtid och där rätt verktyg finns på plats för att kontinuerligt bearbeta och analysera informationen. Det skulle ge revisorer åtkomst till hela bilden av en organisations verksamhet och tillgång till fullständig datahistorik, vilket kan låsa upp ännu djupare insikter.

För att diskutera detta ämne deltog jag nyligen i en panel med beslutsfattare, akademiker och revisorer på en konferens som arrangerades av EY och Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Deltagarna var inte teknologer, utan snarare yrkesverksamma som var nyfikna på framtiden och som ställde de viktigaste frågorna som vi inom revisionsyrket måste ta itu med.

Diskussionen fokuserade mindre på tekniken bakom AI och mer på det kritiska behovet av förtroende. Enligt Gartners CIO Agenda Survey 2018 kommer 85 procent av AI-projekten fram till 2020 leverera felaktiga resultat på grund av partiskhet i data, algoritmer eller hos utvecklingsteamen.

Hållbar och framgångsrik AI-utveckling måste ske med vetskapen om att människor är en del av ekvationen. Det handlar inte bara om unika mänskliga färdigheter som kreativitet och ledarskap. Det handlar även om den mänskliga skepsis och bedömningsförmåga som krävs för att hantera de nya riskerna som följer med nya tekniker.

Så när vi i egenskap av revisorer använder dessa tekniker, måste vi göra det som vi gör bäst: fortsätta ifrågasätta, analysera och utvärdera data ur alla perspektiv. Automatisering kan befria oss från många repetitiva uppgifter, men i en digital tidsålder utvecklas förtroende fortfarande genom mänskliga beslut. Vårt ansvar att fortsätta ställa de grundläggande, fundamentala frågorna är också oförändrat:

    .
  • Hur balanserar vi risker och möjligheter som är relaterade till nya, omvälvande tekniker? Att utnyttja ny teknik ger stora möjligheter, men hur hanterar du de nya riskerna som följer med dem?
  • Vilken innovationsstrategi ska vi anta och när? Hur använder vi tekniken på ett kostnadseffektivt sätt – särskilt i en organisation med begränsade möjligheter att investera? Hur kan du skynda på den förändringsledning som krävs?
  • Hur anpassar vi vår talangmodell till en ny miljö? Vilka nya färdigheter behöver vi rekrytera? Hur utbildar vi befintliga och nya medarbetare på lämpligt sätt?
  • Hur hanterar vi interna och externa intressenter? Hur utnyttjar vi tekniken inom ramen för befintliga lagar och regler? Hur kan policyer och standarder anpassas till de nya möjligheterna?

Om vi kombinerar de drivkrafter som påverkar revisionen med de möjligheter som ny teknik erbjuder, ser jag en framtida revision där kvaliteten har förbättrats ytterligare. Team och processer är mer effektiva tack vare en bredare användning av AI. Och med svar på såväl de komplexa som de grundläggande frågorna kan revisorn skapa en berikad kundupplevelse.

Summering

När vi använder nya tekniker måste vi fortsätta med det vi är bäst på: ifrågasätta, analysera och utvärdera data ur alla perspektiv. I den digitala tidsåldern utvecklas förtroende fortfarande genom mänskliga beslut och vårt ansvar att ställa de grundläggande och fundamentala frågorna är oförändrat.

Om artikeln

Av Jeanne Boillet

EY Global Accounts Committee Assurance Lead

Strategic leader. Innovative thinker. Strong advocate for diversity and the advancement of women in business.

Delaktiga
Relaterade ämnen Assurance AI