Karriär inom Advisory

Hjälp kunder hantera förändringar och komplexa utmaningar så att de kan växa och utveckla sina verksamheter.

Konkurrensen förändras snabbt i alla branscher. På EY hjälper vi våra kunder att nå framgång inom deras respektive marknader genom djup insikt, innovativa lösningar med fokus på samarbete. Det är så vi bidrar till vårt syfte: Building a better working world. 

Stig Thorgersen

Nordic Advisory Leader

 

En dynamisk och varierande karriär

Våra konsulter inom Advisory ger mer än bara råd till våra kunder. För att göra det krävs både mod och rätt kunskap. Här kommer du att samarbeta med viktiga beslutsfattare och hjälpa dem att göra bättre val. Du får chans att fördjupa dig inom olika organisationer– från lokala nystartade företag till globala konglomerat – och utforska alla delar för att hitta nya tillvägagångssätt för deras viktigaste frågor. Genom att hjälpa dem att bygga upp tillit och förtroende för sin verksamhet hjälper du världen att arbeta mer effektivt.

Din karriär inom Advisory återspeglar sig i variationen inom näringslivet självt. De problem vi löser förändras ständigt. Vi arbetar därför hela tiden för att utöka vår kunskap och bygga vidare på vår erfarenhet. För dig innebär detta en karriär som är både dynamisk och spännande. Du kommer att arbeta inom flera olika branscher och länder och hjälpa företag att hålla sig relevanta nu – och i framtiden.

Du utvecklas i takt med Advisory

Inom Advisory har du inte bara ett jobb, utan en karriär – en karriär som vi hjälper dig att utvecklas tillsammans med EY. Vi tror på att ta hand om våra talanger för att skapa framtida ledare och vi vet att varje individs karriärväg är unik.

EY erbjuder många olika vägar som hjälper dig att nå dina mål. Med hjälp av EY Learning & Development Hub kan du utforska olika karriärvägar beroende på dina intressen, målsättningar och din utveckling – både formella och informella. Oavsett vilken väg du väljer får du regelbunden coachning under varje fas av din resa hos oss så att du får det stöd du behöver för att skapa en karriär som är unik för dig.

Få ett bredare perspektiv

Vi tror att man når bättre lösningar snabbare om du har ett bredare perspektiv. Vi omfamnar därför en mångfald av idéer och är stolta över den breda mix av talanger, bakgrunder och erfarenheter som finns i EY:s olika team. Med kombinerade perspektiv kan vi förmedla nya kunskaper till kunderna så att de kan arbeta mer effektivt och förverkliga sina företags syften.

EY:s medarbetare utvecklas av förändring, nya mål, nya miljöer och nya branscher. Som konsult inom Advisory får du använda din analytiska förmåga för att lösa alla möjliga problem i olika typer av företag. Med en ständig nyfikenhet och med viljan att alltid lära nytt kommer du kommer du att upptäcka hur du kan få människor och processer att fungera mer effektivt. Och du hjälper till att integrera nya tekniker, lösningar och arbetssätt.

  Tänk utanför boxen

  Ibland kan svaren på komplicerade problem finnas där du minst anar det. Till exempel arbetade vi med en kund i vinbranschen som misstänkte ett bedrägeri. Vi utvärderade om blockkedjeteknik – som främst används inom försäkring och finans – kunde vara lösningen? Kunde statusen för varje vinflaska – mellan producenter, mäklare, importörer, grossister, distributörer och återförsäljare – registreras i en blockkedja? Vi byggde en process för detta, som bland annat inkluderade teknik med drönare och Internet och Things-teknologi och kunde på så sätt få en bild av varje vins DNA.

  Den mångfald av kunder vi arbetar med innebär att du kommer att möta företag i alla branscher och marknader. Du kommer att arbeta med teknik på ett sätt som är smart och uppfinningsrikt. Du kommer att vara en del av ett nätverk med experter, tekniker och företag som kommer att vidga dina vyer och berika din karriär.

  Arbeta med de allra bästa

  Vi på EY arbetar nära våra kunder för att förstå de problem de möter och för att kunna bygga djupa och produktiva relationer med dem. Det gör att vi kan erbjuda nya perspektiv på vad som behöver – eller inte behöver – ändras.

  Du får möjligheten att arbeta tillsammans med team inom digitalisering, strategi, teknik, analys, cybersäkerhet, risk och personalfrågor. Kort sagt, allt det vi ser som kan få ett företag att fungera bättre.

  Vi betonar mångfald bland våra EY-team men våra mearbetare inom Advisory delar också vissa egenskaper. Vi är engagerade. Vi är djärva. Vi är insiktsfulla. Vi har ett kritiskt tänkande. Vi är nyfikna på att lära oss nya saker. Vi tänker globalt. Det är därför vi är mer än rådgivare; vi är konsulter som man litar på och värdesätter. På EY kommer du inte att sitta i möten som aldrig tar slut och pressa fram rapporter; du arbetar med företag för att erbjuda insiktsfulla tjänster som rör deras viktigaste frågor. Allt detta ingår i vårt arbete och är en del av vårt syfte - building a better working world.

  För att göra rätt med dina kunder måste du först göra rätt med dina anställda. Med våra interna utbildningsprogram, möjlighet till mobilitet och fokus på mentorskap utvecklar vi våra medarbetare så att de är redo att möta framtiden idag.

  Beatriz Sanz Saiz

  EY Global Advisory Data Analytics Leader

   

  Erfarna

  Bli inspirerad och uppskattad och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

  Hitta jobb

   

  Studenter

  Från studentprogram och och praktik och heltidstjänster, hitta en roll som hjälper dig att växa, utvecklas och leda.

  Hitta jobb