25 sep. 2020
Foto av Anna Palsdottir

Vad gör vi egentligen på Consulting?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

25 sep. 2020
Relaterade ämnen Karriär

Elin och Anna presenterar de spännande kompetensområden det finns att jobba med inom Consulting på EY.

Av Anna Palsdottir, Consulting, Stockholm

Elin och Anna här. Det har redan gått fyra veckor sen vi tog våra första steg in på kontoret i Stockholm − tiden har rusat iväg. Eftersom vi båda är nyanställda inom Consulting − ett av EY:s affärsområden − tänkte vi att det kunde vara en god idé att dedikera vårt allra första blogginlägg till en presentation av vad vi jobbar med, och vilka andra spännande kompetensområden det finns att jobba med inom Consulting på EY!

Så, vilka är vi och vad jobbar vi med?

Elin − Technology Risk
Jag är en f.d. friidrottare med en kandidatexamen i data-och systemvetenskap och ett (nästan) maniskt intresse för att virka. Något som inte framgår av introduktionen är att jag vid sidan av studierna under flera år jobbade som säljare i klädbutik. Där upptäckte jag verkligen vikten av att skapa goda, långsiktiga kundrelationer. Därför kändes inte steget från butiken till yrket som konsult särskilt långt, då det till viss del handlar om att knyta kontakter och skapa tillit hos kunder.

Jag jobbar alltså som konsult inom kompetensområdet Technology Risk, som i sin tur hör till Business Consulting. Om du funderar över hur detta egentligen hänger ihop – håll till godo, alla kompetensområden inom Consulting beskrivs lite längre ner i texten.

Vad gör man då som konsult inom Technology Risk, kanske du undrar? Jo, vi jobbar främst med IT-revision. IT-revision är ett väldigt brett och komplext begrepp som hade krävt ett helt eget blogginlägg för att beskrivas ordentligt. Men i runda svängar så granskar vi företagens IT-processer, bland annat gällande behörigheter och programförändringar. Vi identifierar potentiella risker som finns kopplade till IT-processerna och klurar ut de bästa sätten att förhindra att riskerna påverkar företagets verksamhet negativt.

Vi jobbar med företag i olika branscher, vilket är väldigt intressant eftersom man får en förståelse för olika typer av verksamheter. Förutom att det är ett väldigt spännande område att jobba inom, måste jag slå ett slag för hur vi nyanställda inkluderas i arbetet från dag 1. Att jobba med IT-revision på EY innebär till stor del ”learning by doing”, och från min första dag på mitt allra första projekt fick jag uppgifter att lösa (med hjälp såklart!). Mitt första kundmöte klarades av under den första veckan, och även om det kan kännas nervöst när man är så ”junior” som man faktiskt är som nyexaminerad, så hjälper det verkligen att bara kasta sig rakt in i det – erfarenheterna kommer automatiskt!

Anna − Technology Transformation
Liksom Elin är jag också en f.d. friidrottare, även om jag aldrig kunde springa lika snabbt som hon. Jag har masterexamen från Kungliga Tekniska högskolan där jag studerade innovations- och tillväxtekonomi under sektionen för industriell ekonomi. 

Jag jobbar som konsult inom Tech Transformation som tillhör Technology Consulting. Inom Technology Consulting finns alltså fyra kompetensområden, Cybersecurity, Tech Transformation, Technology Solutions Delivery och Data & Analytics. Alla väldigt intressanta områden om du frågar mig.

Men hur kommer det sig egentligen att jag hamnade här, som konsult på Technology Consulting på EY?  Jo, en bra fråga. Jag började min karriär inom en bank, där jag jobbade med rådgivning åt små och medelstora företag. Jag hade då jobbat som personlig rådgivare i tre år under min studietid. När jag sedan påbörjade min masterutbildning fick jag upp ögonen för konsultyrket. Jag besökte bland annat Consulting Day på KTH och kände nästan direkt att detta var något som var rätt för mig. Jag fick chansen att prata med representanter från EY och fick ett riktigt bra intryck av företaget.

På Technology Consulting jobbar vi med de tekniska utmaningar som våra kunder inom alla branscher står inför. Vi hjälper kunder med projekt inom allt från Data & Analytics, blockchain och robotics till IT-strategi och uppköp av verktyg och system. Technology är väldigt brett och vi jobbar med flera olika typer av projekt inom alla branscher.

Två glada nyanställda konsulter.

Andra kompetensområden inom Consulting

Det finns många fler spännande kompetensområden som man kan jobba med inom Consulting på EY. Det finns tre övergripande subservice lines: Business Consulting, Technology Consulting och People Advisory Services. Inom varje subservice line finns olika kompetensområden som man blir ”taggad” till som medarbetare inom Consulting. Här nedan har vi sammanställt dessa kompetensområden med tillhörande kontaktuppgifter för rekryteringsansvariga på respektive avdelning som du gärna får kontakta om du har några specifika frågor eller funderingar:

Business Consulting

Business Transformation
Inom Business Transformation hjälper vi våra kunder med följande: transformation och förändringsledning av ett affärsområde, funktion eller process. Digitalisering och transformering, design av produkter, tjänster, affärsdesign och produktstrategi. Vi arbetar med företag i många olika branscher, men också specifikt mot bank och finans. Vi hjälper företag att bygga tillitsfulla relationer med de mest betydelsefulla parterna − kunder, anställda, investerare och andra intressenter i samhället.

Kontaktperson finans & bank: Christoffer
Kontaktperson övriga marknadssegment: Adam

Finance Consulting
Inom Finance Consulting är vårt huvudfokus att ”bota CFO:ns huvudvärk”. Det innebär att vi stödjer kunder inom alla branscher med att utveckla ekonomi- och finansfunktionen, bland annat genom projekt med fokus på finansiell strategi och planering, lönsamhetsanalys, digitalisering och analytics. Finansfunktionens centrala roll i en organisation innebär att vi blir involverade i strategiskt viktiga frågor. Vi är med och sätter agendan för våra kunders framtida utveckling.

Kontaktperson: Cecilia

Supply Chain & Operations
Inom Supply Chain & Operations (SC&O) hjälper vi kunder att optimera verksamheten, öka försäljningen, bli mer kostnadseffektiva och minimera risker. Vi arbetar med EY:s samtliga branscher, exempelvis detaljhandel, tillverkningsindustri, energi, finans och offentlig sektor. Utifrån våra kunders övergripande strategi arbetar vi med hela försörjningskedjan (end-to-end supply chain) och den operativa verksamheten, för att företag och organisationer ska nå sina mål. Vi arbetar med många olika typer av projekt kopplade till exempelvis planering, produktion, inköp samt kapital och infrastruktur.

Vi hjälper även kunder att förbättra sina verksamheter genom utveckling av effektiva affärsmodeller och samarbeten med partners och leverantörer. Vi arbetar också med framtidens arbetsplatslösningar och stöttar organisationer, bland annat i fastighetsfrågor och utformning av arbetsplatskoncept. Att vi har kunskap inom så många olika områden och utför många olika typer av projekt gör att du får chans att arbeta med varierande och spännande frågeställningar. Dessutom är SC&O-teamet fullt av fantastiska kollegor!

Kontaktperson: Karin

Enterprise Risk
Inom Enterprise Risk genomför vi strategiska utvärderingar, förbättrar affärsprocesser och interna kontroller, samtidigt som vi identifierar och adresserar risker inom organisationer. Vi gör detta genom att erbjuda en självständig, objektiv rådgivning. Vi utvecklar våra kunders interna revision med hjälp av ett systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i deras riskhantering, interna kontroller och styrprocesser. Vi förändrar våra kunders sätt att identifiera och hantera risker genom att flytta fokuset från mildrande åtgärder till att se möjligheter i motgångar. Vi hjälper kunder att koordinera sina risker och affärsmål, att förbättra sina strategier för att hantera risker inom hela organisationen och att bygga agila och riskmedvetna organisationer.

Kontaktperson: Bryan

Technology Risk
Inom Technology Risk hjälper vi våra kunder att bygga förtroende och tillit gentemot kunder, marknaden, intressenter, eller när det existerar reglerade krav. Vi skapar förtroende på kapitalmarknaden genom bland annat revisioner av risker inom finansiellt kritiska IT-system, certifieringar för best practices inom ledning och testning av interna kontroller.

På detta sätt hjälper vi kunder att skapa ett så trovärdigt varumärke som möjligt!  

Kontaktperson: Bryan

Financial Services Risk
I takt med att världen förändras hjälper vi kunder att transformera sina operativa modeller, att upptäcka områden som kan optimeras och att bekämpa ekonomisk brottslighet. Genom att använda komplexa finansiella modeller, utvärderingar och simuleringar, arbetar vi med att förutspå potentiella risker som våra kunder kan möta. Målet är att säkerställa en framgångsrik verksamhet och på så sätt samverka för en stabil ekonomi. Vi har kompetens inom områden som styrning och reglering, ekonomisk brottslighet, kvantitativa analyser och intern revision.

Kontaktperson: Emilia

Technology Consulting

Technology Transformation
Technology Transformation utgör kärnan för många verksamhetsförändringar, eftersom digitalisering skapar möjligheter för förbättrade verksamhetsprocesser och leveranser samt driver innovation. Vi hjälper våra kunder genom hela deras digitala resa, alltifrån IT-strategi, IT-governance och enterprise architecture till sourcing och projektledning av implementationer. På så vis stöttar vi våra kunder med att identifiera styrkor och svagheter inom deras transformationer och säkerställer att deras digitala transformationer möjliggörs och etableras inom hela organisationen. Inom Technology Consulting jobbar vi inom samtliga sektorer, bland annat finans, telekommunikation, tillverkningsindustri och offentlig sektor.

Kontaktperson bank & finans: Lisa
Kontaktperson övriga marknadssegment: Amanda

Data and Analytics
Inom Data & Analytics jobbar vi med allt från att ta fram och implementera företags strategier för att bli mer datadrivna, till att utveckla AI, Machine Learning, Advanced Analytics Use Cases med tillhörande dashboards. Vi hjälper våra kunder med olika analytiska och datadrivna projekt. Vi använder Business Intelligence för att kunna ge våra kunder möjlighet att skapa insikter från historisk data, ta bättre beslut och bli mer datadrivna.

Kontaktperson bank & finans: Lisa
Kontaktperson övriga marknadssegment: Gustaf

Cybersecurity
Cyber- och informationssäkerhet samt IT-risker har fått ökad uppmärksamhet i medier där cyberattacker, intrång, otillgängliga tjänster och olämplig hantering av personuppgifter lyfts fram. Med ökade förväntningar från kunder, aktieägare och samhället samt regulatoriska krav är cyber- och informationssäkerhet i dag en viktig punkt på styrelseagendan. Vi hjälper våra kunder att hantera cyber- och informationssäkerhetsrisker genom IT-tekniska eller styrningsfokuserade åtgärder. Att få möjlighet att arbeta med ett sådant högaktuellt ämne gör varje dag spännande och utvecklande!

Kontaktperson: Angelica

Technology Solution Delivery
På TSD hjälper vi företag att definiera och effektivisera sina processer genom användandet av affärssystem. Alla större bolag nyttjar dessa för att utföra sina kärnprocesser så som inköp- och säljorderhantering, prognostisering, lagerhantering och ekonomi mm. Implementationsprojekt av den här typen är komplexa i och med att de innebär en stor transformation för hela företaget och i regel något som kunderna behöver hjälp för att bedriva. Inom TSD fokuserar vi på affärssystemen Microsoft Dynamics 365 och SAP, båda är ledande inom segmentet och behovet av konsulter är större än utbudet. En viktig faktor för lyckas i projekten är att kunna förstå kundens affärsprocesser och verksamhetskrav samt att kunna översätta dessa till lösning i form av systemstöd. Det är i dessas projekt som du får driva och realisera strategiska transformationsinitiativ och se effekten av dem

Kontaktperson: Johan

People Advisory Services

Workforce Advisory

Inom WFA hjälper vi våra kunder att stärka sin People-agenda genom att arbeta med människan i fokus. Frågeställningar vi jobbar med är exempelvis; betydelsen av innovation och ny teknik för HR, HR-funktionen som en strategisk partner, engagera anställda för att åstadkomma beteendeförändringar, samt samordning av organisation, ledning och anställda för att arbeta utifrån samma strategi mot gemensamma mål.

Vi arbetar med kunder inom alla sektorer och jobbar ofta integrerat med andra kompetensområden inom EY för att kunna tackla ännu bredare frågeställningar. Vi som arbetar inom WFA är ett härligt gäng med olika bakgrunder, men med det gemensamma intresset för people-frågor.

Kontaktperson: Johanna


Där hade ni dom! 
Hoppas att du har fått en bättre inblick i vad man faktiskt kan jobba med på Consulting (det har i alla fall vi!). Är du intresserad av att bli vår nya kollega? Håll utkik här när lediga tjänster släpps. 

Ta hand om er!

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Karriär