13 apr. 2022
Bild pa Vill du arbeta på EY i Stockholm och samtidigt bo kvar i din hemstad?

Vill du arbeta på EY i Stockholm och samtidigt bo kvar i din hemstad?

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

13 apr. 2022
Relaterade ämnen Assurance Karriär

Eline berättar om möjligheten att bo och jobba från din hemstad samtidigt som du får arbeta med internationella kunder i Stockholm. 

I en allt mer digital värld vill vi på EY ge våra medarbetare möjligheten att kunna bo kvar i sina hemstäder och samtidigt arbeta med kunder på Stockholmskontoret. Våra revisionskunder skiljer sig mellan våra lokala kontor runt om i Sverige och kontoret i Stockholm, dit våra största kunder tillhör. Det kan ge dig som medarbetare en helt ny karriärväg samtidigt som du bidrar till ett nytt kompetensutbyte mellan våra kontor.

Under 2021 implementerade EY en hybrid arbetsmodell. Hybridmodellen innebär att vi arbetar delvis hos våra kunder, delvis hemifrån och delvis från våra kontor. Eftersom modellen har varit mycket uppskattad av våra medarbetare och fungerat över förväntan, så har EY tagit detta ett steg längre. Vi har utvecklat en helt ny tjänst för dig som vill bo kvar i din hemstad. Du kommer att arbeta på ett av våra lokala kontor och samtidigt vara en del av vårt Stockholmsteam! 

Vad innebär då detta i praktiken? Jag tog en kaffe med Rebecca Ersryd på Assurance i Stockholm som fick berätta mer. 

Tjänsten innebär att du dels arbetar med en av våra stora kunder i Stockholm, dels med några mindre kunder som tillhör ditt lokala kontor. Vår planeringsavdelning på EY planerar vilka uppdrag du kommer att arbeta med för att få din kalender och ditt årshjul att gå ihop. Att du får arbeta med en stor kund på Stockholmskontoret innebär att vi kan erbjuda dig en annan typ av revisionsuppdrag. På dessa uppdrag pågår bokslutsrevisionen under flera veckor. Det är en fördel för då kan du verkligen lära känna ditt team och andra medarbetare på Stockholmskontoret. 

Då revisionen av våra stora kunders bokslut sträcker sig över relativt många veckor kommer du som teammedlem att arbeta med Stockholmskontoret under dessa veckor – vanligtvis i början av året för de kunder som har kalenderår som räkenskapsår. Sedan, när revisionen är avslutad, arbetar du med mindre kunder av olika karaktär på ditt lokala kontor. En stor kund innebär dock inte bara arbete vid bokslut. Utifrån planeringen av ditt år kommer du arbeta med din stora kund under andra delar av året också.

Rent praktiskt är tanken att du sitter med ditt team på Stockholmskontoret eller ute hos kund under vissa specifika veckor eller under ett par dagar av en vecka. Resdagen förläggs till en vardag, för att undvika resor under helger. Resan sker i första hand med tåg då EY strävar efter att vara så hållbara som möjligt. Det innebär också att du kan arbeta under tiden du förflyttar dig från din hemstad till Stockholm, eller den ort där kunden har sitt säte, för att sedan sluta upp med ditt team vid ankomst. På plats i Stockholm bor du på hotell och självklart står EY för alla rese- och boendekostnader som hybridtjänsten medför.

Rollen som revisionsmedarbetare är densamma som om du hade arbetat på ett lokalt kontor. När du arbetar med ditt Stockholmsuppdrag från din hemstad sköts det mesta digitalt. I Stockholm kommer du tillhöra någon av våra revisionsgrupper och vara med på alla aktiviteter som sker gruppvis eller tillsammans med hela kontoret. Förhoppningsvis är du min nya kollega i den Globala gruppen!

Du kommer att ha ett nära samarbete med din counselor. En counselor är en karriärvägledare som alla medarbetare på EY har. Initialt är tanken att du och din counselor ska arbeta på samma uppdrag här i Stockholm för att underlätta dialogen och planeringen av när du behöver resa i ditt arbete. Under din första tid får du också en fadder på kontoret som vägleder dig genom allt från att hitta på kontoret till att stötta dig i ditt arbete. 

Just nu söker vi juniora medarbetare till vår nya hybridtjänst, läs mer om tjänsten här. Då tjänsten är helt ny omfattas till att börja med följande städer: 

  • Malmö
  • Lund
  • Jönköping
  • Helsingborg
  • Ängelholm
  • Umeå
  • Västerås
  • Uppsala
  • Örebro

Är du en mer senior medarbetare eller vill du bara veta mer? Tveka då inte att ta kontakt med Rebecca för att se vilka möjligheter vi kan erbjuda dig!

Summering

Nyanställda berättar om sitt första år på EY. Vi får följa deras utveckling från de första nervösa dagarna som nyexade via utbildningar och successivt alltmer utmanande erfarenheter.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance Karriär