Vad vi letar efter

Människor blir en del av EY för att utvecklas. Vi välkomnar öppna, energiska människor, med olika tankesätt och bakgrund, eftersom vi tillsammans kan skapa något bättre.

Kommunicera med oss på EY

 

Att jobba i team över gränser. Våra tjänster levereras av team som är integrerade över hela världen och därför söker vi efter människor med färdigheter som underlättar det arbetssättet. Människor som arbetar bra över gränserna med kollegor med olika kulturella bakgrunder.

Bin Wolfe

EY Global Deputy, Talent

Utveckla dina färdigheter och påverka på global nivå

På EY tror vi att framtidens jobb kommer att kräva mer engagemang och flexibilitet än tidigare och vara mer internationella än någonsin tidigare – vi tror också att automatisering kommer att öppna spännande möjligheter att utföra mer intressant arbete.

Det är uppenbart att många av oss kommer att arbeta med teknik som ännu inte finns och lösa problem som ännu inte har identifierats. Samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin, blir mycket teknik och kunskap irrelevant eller föråldrad lika snabbt.

Det är därför vi idag rekryterar människor utifrån deras sätt att tänka – och inte bara deras kompetens.

Se möjligheterna

Ditt tankesätt kan hjälpa dig att forma din utveckling och din framtid.

Det du vet är viktigt. Men vi ser att ditt sätt att tänka – hur du lär dig och agerar – är lika viktigt för att nå framgång som det du lärt dig genom din utbildning och arbetslivserfarenhet.

Det beror på att när du har rätt inställning blir det lättare att anpassa sig och hantera förändring. Du kan lättare se möjligheter. Du kan bättre leda andra och få ut det mesta från deras perspektiv.

Även om det inte är möjligt eller realistiskt att behärska alla färdigheter kan du med rätt tankesätt snabbt ändra inriktning, vara flexibel, se runt hörnen och hålla jämna steg med den snabbt föränderlig omvärlden.

Din inställning hjälper dig att driva din karriär framåt för att ständigt kunna lära dig nya saker, anpassa dig och få nya färdigheter.

I en tid av ständig förändring tror vi att möjligheten att förändra, tänka analytiskt och agera globalt är avgörande för framgång.

Vad är ett analytiskt tankesätt?

Du förstår vikten av analys och hantering av data för att extrahera, transformera och tolka relevant information.

Du är en naturlig problemlösare som kan översätta komplex data till enkel och användbar insikt. Du kan presentera och dela dessa resultat med både interna och externa intressenter.

Du kan också ställa frågor för att få relevant information och sedan förstå hur du använder den.

man checking tablet dark server room

Läs mer om big data

På rätt sätt kan data och förstärkt intelligens skapa konkurrensfördelar, förändra processer och förbättra riskkontrollen.

Läs mer (EN)

Vad är ett innovativt tankesätt?

Du driver förändringar genom att se framtida möjligheter som ännu inte finns och drivs av förändring och innovation.

Du samarbetar med andra för att få nya innovationer till marknaden och tänker utanför boxen även om det strider mot den allmänna åsikten.

Din styrka i att ställa prognoser och tänka kritiskt kompletteras av mer abstrakta egenskaper som kreativitet och förmågan att hantera och dra fördel av förändringar.

Se hur innovation förändrar världen (EN)

Vad är ett globalt tankesätt?

Du har förmågan att tänka, agera och leda globalt. Du driver innovation och identifierar kreativa lösningar genom att arbeta med kunder och kollegor runt om i världen.

Du omfamnar mångfald och är öppen och villig att tänka och arbeta bortom dina egna perspektiv och gränser, för att skapa nya idéer och närma sig problem på nya sätt.

Du är nyfiken och du bryr dig om människor och företag i olika kulturer och på andra marknader än dina egna och kan utnyttja dessa skillnader för att få fram bättre lösningar.

Dagens kunder vill arbeta med någon som har en global syn, vilket gör globala tankesätt till en verklig konkurrensfördel men också en viktig del i din egen förmåga att anpassa dig för att hjälpa dina kunder att utvecklas.

Vi ställer höga krav men erbjuder också mycket i gengäld.

Vi letar efter starka kommunikatörer. Lagspelare. Anpassningsbara ledare.

Medarbetare på EY kommunicerar effektivt över gränser oavsett geografi, religion, etnicitet eller till och med språk. De är öppna, respektfulla, samarbetsvilliga och generösa lagspelare. De är anpassar sig lätt i nya situationer och värdesätter ett livslångt lärande och är alltid välinformerade och uppdaterade.

Känner du igen dig? Läs mer om hur du ansöker om jobb på EY.

Dela ditt tankesätt med oss

Här på EY uppmuntrar vi din utveckling genom arbete med ständigt föränderliga tekniker. Vi stödjer dig med utbildning, coachning och erfarenheter. Se hur du kan dela ditt tankesätt med oss genom en bra intervju.

Läs våra intervjutips