Konsulttjänster inom blockkedjor

I Consulting

En blockkedja är ett decentraliserat transaktionsregister som innehåller varje transaktion som inträffar i ett nätverk, vilket möjliggör ett decentraliserat utbyte av betrodd data – en "delad journal".

Detta kan EY hjälpa dig med

En blockkedja är ett digitalt utbyte av transaktioner med tillgångar inom ett nätverk av datorer. Tekniken gör att slutförande eller betalningar går snabbare och att säkerheten förbättras. Denna teknik har potential att effektivisera och påskynda dina affärsprocesser, öka skyddet mot cyberhot och minska eller helt ta bort behovet av mellanhänder.

Blockkedje-tekniken kan vara ett alternativ när data som ska lagras kollektivt är fragmenterade vid källan eller om datasäkerhet saknas. Några av fördelarna med att utnyttja den här tekniken är dataavstämning, standardisering och harmonisering samt minskade risker.

Tre viktiga funktioner hos blockkedjor är:

1.    Distribuerat transaktionsregister

 • Varje deltagare i nätverket har en kopia av alla transaktioner
 • Transaktioner skyddas genom kryptering för att förhindra manipulation

2.    Konsensusalgoritm

 • Ingen enskild nod eller server ansvarar för att godkänna transaktioner, vilket leder till verkligt distribuerad transaktionsbearbetning
 • Varje post valideras och registreras i alla transaktionsregister i nätverket

3.    Smarta kontrakt/programmerbart transaktionsregister

 • Transaktioner kan skickas med bifogade regler – små program som styr när och hur transaktioner ska bearbetas.

Vårt tillvägagångssätt för blockkedjor börjar med en mognadsbedömning där olika affärsområden stödjer olika steg i ett företags utveckling:

 1. Skapa organisatorisk medvetenhet. Målsättningen för den första fasen är att höja nivån på din medvetenhet och arbeta tillsammans för att identifiera potentialen för blockkedjor.
 2. Genomföra en bedömning av möjligheterna att använda blockkedjor. Under den andra fasen ligger fokus på att identifiera tillämpningsområden och utnyttja de möjligheter som skulle ge det högsta mervärdet.
 3. Ta fram en plan för transformation. I den tredje fasen hjälper vi dig att konsolidera, prioritera och skapa en plan för transformation som innehåller flera faser.
 4. Stödja implementering. I den här fasen stödjer vi dig med definition och implementering av koncepttester, piloter och fullskaliga implementeringar av blockkedjor som är integrerade med din organisation och dess värdekedja.

Har du funderat på dessa fem frågor?

 • Hur kan blockkedjor skapa värde i ditt företags värdekedja?
 • Hur kommer blockkedjetekniken att påverka ditt företag under de kommande 2, 5 och 10 åren?
 • Vilka skattemässiga och juridiska konsekvenser medför blockkedjor för ditt företag?
 • Vilka hinder uppstår om man skjuter på införandet av blockkedjor?
 • Hur ser produktinnovation ut för ditt företag?

Vårt affärsområde Advisory kan hjälpa dig svara på dessa viktiga frågor.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.