Hantera cyberrisker

I Consulting

När det gäller cyberrisker hjälper vi organisationer att hantera de säkerhetsutmaningar som de möter dagligen. Med vår hjälp kan företag fatta riskbaserade beslut, förbättra sin cybersäkerhet och minska sina kostnader för att hantera säkerhetsrisker.

Vad kan EY hjälpa dig med?

Organisationer möter inte bara fler och fler risker. Många kommer också drabbas av brott mot informationssäkerheten.

Genom att fokusera på affärsstruktur, kultur och risker kan du skydda de uppgifter som är viktiga för organisationens överlevnad och framgång. I många företag kräver detta en grundläggande omvandling av hur de ser på informationssäkerhet.

Att skapa en systematisk hantering baserad på information om hot och affärsrisker kommer hjälpa företaget att navigera i ett ständigt skiftande risklandskap. Få företag har dock kunskap och resurser för att kunna säkra sina informationstillgångar på ett effektivt sätt och samtidigt skapa goda affärsresultat.

Cybersecurity Program Acceleration ger dig en objektiv utvärdering av organisationens hantering av informationssäkerhet. Vårt ramverk bygger på en analys av hur informationssäkerheten formar och passar in i den övergripande strukturen för riskhantering.

Cybersecurity Program Acceleration hjälper dig att:

  • Förstå organisationens riskexponering
  • Utvärdera ditt nuvarande program för cybersäkerhet och identifiera förbättringsområden
  • Skapa en plan för investeringar och organisatoriska förändringar
  • Samla information för att kunna göra jämförelser med andra organisationer
  • Verifiera att dina investeringar har förbättrat säkerheten

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.