7 minuters lästid 28 feb. 2019
En affärsman pendlar med cykel i ett körfält i en stad

Hur AI kan bli en styrka i den offentliga sektorn

Av George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.

Delaktiga
7 minuters lästid 28 feb. 2019

AI har potentialen att övervinna de största utmaningarna som den offentliga sektorn står inför och att dramatiskt förbättra livet för medborgarna.

Runt om i världen använder företag AI för att automatisera vardagliga uppgifter, fatta bättre beslut och förbättra kundupplevelsen. Men AI är inte unikt för den privata sektorn. Den offentliga sektorn känner även till teknikens potential att förändra hur den organiserar sig och driver sina processer. Och den vaknar upp till att medborgarna förväntar sig samma revolution inom tjänster som de har upplevt från den privata sektorn.

Det innebär att myndigheter har en bild av medborgarnas uppgifter och delar dem på ett relevant sätt över olika avdelningar medan de skyddar deras integritet. Det innebär även att man ska använda dessa data för att skapa nya tjänster, förutse vad medborgarna kommer att behöva härnäst och vidta åtgärder för att förebygga kriser.

"AI representerar en möjlighet för länder av alla storlekar", säger Keith Strier, EY Global och EY Americas Advisory Leader för AI. ”Större ekonomier kan ha en tidig ledning, men små länder kan tävla, och prestera över sin förmåga när det gäller riktade eller nischade AI-applikationer, vilket skapar en ny grund för global konkurrens som är avgränsad från traditionella åtgärder av nationell makt och styrka.”           

AI erbjuder två stora möjligheter inom offentlig sektor som inte gäller för den privata sektorn:

 1. AI gör att de kan strukturera och analysera den enorma mängden data de har om medborgarna – och använda den för att genomföra goda, sociala förändringar. Detta innebär att de kan kvantifiera och minska ojämlikheter i resultat såväl som möjligheter. De kan även dela informationen med tredje part vilka kan skapa appar eller tjänster som förbättrar livet för medborgarna, samtidigt som de ser till att dessa parter håller uppgifterna privata.
 2. Det ger dem en unik chans att driva hur medborgarna använder och drar nytta av denna teknik. Det beror på att myndigheter även ansvarar för den etiska användningen av AI och reglerar hur företag tillämpar och utbildar medborgarna till att stå redo inför AI:s utmaningar.
Små länder kan tävla, och "prestera över sin förmåga" när det gäller riktade AI-applikationer eller nischer.
Keith Strier,
EY Global and EY Americas Advisory Leader for AI

Men genom att distribuera AI utsätter sig myndigheter för samma risker som företag –  exempelvis att bygga bias i algoritmer. Och på grund av deras lagstiftande roll krävs det endast ett större dataintrång, som det som nyligen inträffade på det amerikanska försvarsdepartementet där personlig information från 30 000 anställda läckte ut, för att skada förtroende för myndigheter på ett oåterkalleligt vis.

Denna komplexa bild är varför vi rekommenderar att myndigheter använder en “pålitlig” AI-hantering. Detta kommer att se till att de inte bara tar hänsyn till hur ett AI-baserat system fungerar, utan även identifierar och mildrar riskerna i varje steg i användningen. Till exempel kan de göra det klart för medborgarna att de har att göra med en algoritm som en tjänst, så att de kan välja bort det eller överföra det till en människa.

Vad är AI exakt och hur kan AI hjälpa myndigheter?  

Medborgarnas växande förväntningar är endast några av de utmaningar som myndigheter står inför idag. Snabb urbanisering, en åldrande befolkning och komplexa socioekonomiska problem sätter press på offentliga tjänster. Och med låg ekonomisk tillväxt som håller budgeten nere måste myndigheter hitta lösningar som är både effektiva och hållbara.

AI är en uppsättning av olika tekniska lösningar som kan hjälpa myndigheter att möta dessa utmaningar. Det är möjligt genom komplettering av viss mänsklig kompetens eller i vissa fall ersätta den.

AI består av tre huvudområden:

 1. Uppfattning. AI kan förstärka eller ersätta mänskliga sensoriska förmågor och påskynda enkla uppgifter som visuell detektion. Exempelvis kan AI-programvara automatiskt analysera gatukameror och trafikkameror i realtid så att regeringar kan utnyttja kollektivtrafik på bästa sätt, minska föroreningar och hantera trafikflödet.
 2. Tänkande. AI och relaterad teknik såsom maskininlärning, djup inlärning och naturlig språkbearbetning kan analysera och bearbeta stora datamängder mycket snabbare än människor, och i vissa fall mer effektivt. Vissa myndigheter använder redan denna teknik för att hjälpa lärare att fylla luckorna i undervisning och lärande – exempelvis genom att utföra administrationsuppgifter och anpassa lärande till olika studenters behov.
 3. Handlande. AI och relaterad teknik som intelligent automatisering (som virtuella assistenter eller chatbots) kan ta enkla beslutsuppgifter från människor. Detta frigör tid för medarbetare att fokusera på aktiviteter som förbättrar tjänsterna och medborgarnas upplevelse. Under vinter-OS i Sydkorea användes exempelvis flera mänskliga robotar som var utrustade med AI-driven översättningsprogramvara för att ge information till besökare och idrottare.

Vad kommer AI att innebära för jobben?

Applikationer som dessa hjälper till att bygga medborgarnas förtroende för myndigheter och att övervinna alla allmänna uppfattningar som de måste hantera. Men för att upprätthålla detta förtroende kommer myndigheter att behöva klargöra för både anställda och medborgare att AI inte kommer att innebära slutet för alla jobb. Faktum är att i sin senaste rapport noterade World Economic Forum att AI-teknologi kunde förskjuta 75 miljoner vardagliga eller repetitiva jobb. Men att den också kunde skapa 133 miljoner nya jobb, vilket skulle vara mer smart eller kreativt.

Till exempel kan AI-teknik känna igen, förstå och dra slutsatser från stora mängder ostrukturerad data. Som ett resultat av detta kommer statliga tjänstemän, särskilt inom planering, HR, kundservice och upphandling, effektivt att bli ansvariga för AI-modeller – och övervaka samt anpassa dem vid behov. De kommer även att kunna använda insikten de får till att fatta mer informerade beslut och fördela resurser bättre.

Medan AI alltså kan avlägsna behovet av rutinmässigt eller manuellt arbete kommer det totalt sett att öka människors intelligens – och inte ersätta det.

Användning av AI

Det är vår uppfattning att myndigheter som använder AI på ett smart vis kan övervinna aktuella utmaningar och förändra livet för medborgarna. Under en serie artiklar ser vi över sex områden där de kan göra det. Vi täcker även behovet för myndigheter att reglera AI och hur de effektivt kan implementera AI-baserade system.

Vi har listat de sex områdena nedan och gett ett verkligt exempel för varje område.

 1. Förbättrar skötseln av offentliga finanser
  Storbritanniens avdelning för arbete och pensioner har testat användningen av algoritmer för att identifiera och bryta ner kriminella gäng som genomför bedrägerier inom ramen för förmånssystemet. Algoritmerna har kunnat upptäcka klonade identiteter bland miljarder data. Genom att föra fram dem över hela förmånssystemet hoppas tjänstemän att förhindra förlusten av miljontals pund.

 2. Bygger framtidens städer
  Singapore arbetar hårt för att få självkörande taxibilar på vägen som en del av sitt Smart Nation-initiativ. De har till och med byggt en ministad som en testpark för sina förarlösa bussar. Målet är att minska människors beroende av bilar, minska utsläppen av växthusgaser och göra det snabbare och enklare för medborgarna att ta sig runt.

 3. Gör livet säkrare för medborgarna
  Kanagawa Prefectural Police i Japan planerar att att testa en förutsägande polisinsatser innan OS i Tokyo 2020. Deras AI-baserade system kommer att analysera stora data för att se om samma gärningsman står bakom flera brott. Det kommer även att förutsäga var brott troligtvis kommer att ske och när. Genom att agera på AI-systemens insikter kommer tjänstemän att kunna minska brott och göra Tokyo säkrare.

 4. Förbättrar nationellt försvar och säkerhet
  Forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA har arbetat med ett tekniskt start-up-företag för att utveckla ett AI-system som kan upptäcka 85 % av cyberattackerna. Systemet hjälper tjänstemän att förhindra säkerhetsläckor genom att fatta beslut tidigt. På lång sikt kan de även förbättra sina säkerhetssystem och förebyggande strategier.

 5. Ger medborgarna en bättre upplevelse
  Lokala myndigheter i Danmark använder AI för att analysera inlägg från medborgare på deras sociala nätverk och för att identifiera de största problemen de står inför. Detta gör att de kan svara proaktivt och använda prediktiv analys för att lösa problem innan de dyker upp.

 6. Hjälper utsatta medborgare som barn, hemlösa och missbrukare
  Vi har arbetat med London stad för att testa ett AI-baserat system för att identifiera barn som behöver skyddas. Systemet hade 85 % framgång och på endast sju månader identifierade det 1 700 familjer som skulle dra nytta av riktade tjänster.

Är du redo att anta AI?

Innan din organisation och medarbetare kan börja dra nytta av fördelarna med AI måste du svara på några grundläggande frågor. Dessa inkluderar:

 • Lagrar du och hanterar din data i molnet?
 • Kan du integrera data från olika byråer?
 • Har du skapat relevanta tjänster i din organisation, till exempel dataansvarig eller digital officer?
 • Förstår dina anställda vilken AI-teknik du introducerar, varför och hur förändringen kommer att påverka dem?

Att besvara dessa frågor hjälper din organisation att få en tydligare förståelse för AI:s nuvarande kapacitet och vilken typ av arbete som krävs för att gå vidare.

Summering

Myndigheter kan använda AI för att bli mer effektiva samt för att erbjuda medborgarna bättre och mer personliga tjänster. Men det är även myndighetens ansvar att använda AI-modellerna, reglera hur företag tillämpar dem och att utbilda medborgarna så att de är redo inför utmaningarna. Och viktigast av allt: regeringen måste identifiera och hantera de risker som AI utgör.

Om artikeln

Av George Atalla

EY Global Government & Public Sector Leader

Working with governments to address complex issues and build a better working world.

Delaktiga