4 minuters lästid 15 sep. 2019
Two Brown Argus butterflies sitting ear grass

Rätt kurs för förändring

4 minuters lästid 15 sep. 2019
Relaterade ämnen Consulting Digitalisering

Genom att svara på tio frågor kan Transformative Index hjälpa dig identifiera var ditt ditt företag står – och också hjälpa det att nå nästa nivå.

V i befinner oss i ett avgörande skede. Förändringar skapar möjligheter i all snabbare takt – i allt från det vi ser idag, såsom superkonsumenter, beteendedesign, hälsoinnovationer och förändringar i hur vi arbetar – till det som ligger längre bort i horisonten, såsom human augmentation, engaged aging, superfluid markets och quantum computing. Möjligheterna ser ut att vara oändliga – men det är utmaningarna också.

Hur hittar vi nya sätt att arbeta och tänka på? Kan konstant förändring leda till fortsatt relevans? Hur kan du skapa nytt värde tillsammans med dina kunder? Och hur utnyttjar du värdet på immateriella tillgångar?

För att hjälpa dig att navigera i en tid av förändring har vi utvecklat Transformative Index – en enkät med tio frågor som identifierar var ditt företag står i sin förvandlingsresa, vilka utmaningar ni står inför och vad ni borde gör härnäst. Detta index och dess rekommendationer kan sedan vara grund för ert arbete med att skapa och inspirera till förändring och nytänkande – både tillsammans med kunder och medarbetare som med samhället i stort. Det kan också hjälpa era ledare att göra prioriteringar och hitta omedelbara åtgärder eftersom indexet kan förutspå nästa steg.

The Transformative Index

Transformative Index har tagits fram utifrån en forskningsstudie som genomförts av EYQ, en globala tankesmedja som arbetar med framtidsstudier utifrån olika perspektiv. Studien tittade på dynamiken i utmaningarna med omvandling och förändring. Fler än 100 VD:ar från världens 5 000 största företag delade med sig av sina tankar kring hur redo de ansåg att deras organisationer var i fråga om att ta sig an förändringar och möjligheter som uppstår. I vår undersökning upptäckte vi viktiga skillnader när det gäller medvetenhet, hur bråttom det är att få till förändring samt förändringsbenägenhet.

Genom att fokusera på de viktigaste områdena vad gäller förändring – ledarskap, kultur och innovation – har vi delat in organisationerna i Transformative Index i olika faser: Start, Tillväxt eller Mogen. Start - här fokuserar företagen på att utnyttja det man har att tillgå just nu utan att ta några steg mot förändring. För att utveckla dessa företag måste man bli bättre på att både initiera och agera på förändringar. Tillväxt - här är företagen medvetna om vilken effekt förändring kan ha på deras verksamhet och har tagit steg mot att skapa en stark innovationskultur. Mogen - här vi hittar de mest innovativa företagen. För att nå sin fulla potential måste dessa företag hitta ett sätt att skapa en förändringskultur i alla delar av företaget.

Resultaten från Transformative Index hjälper till att identifiera potentiella åtgärder som företag kan överväga att genomföra för att komma vidare i sin förändringsresa. Här är exempel för företag i de olika faserna.

Close up caterpillar climbing leaf

Start

Företag som fokuserar på att utnyttja befintlig framgång utan att ta steg mot förändring

Nu: Fokusera på att få hela organisationen att förstå värdet av förändring och betona vikten av förändringar för att inte halka efter.

Nästa steg: Få ledning och styrelse att enas kring en en gemensam ambition och identifiera de investeringar, kulturförändring och den organisationsstyrning som krävs. Här är det också viktigt att ledningen föregår med gott exempel – det vill säga "leva som man lär."

Längre fram : Samarbeta med viktiga investerare och intressenter och utvärdera vad ni kan göra tillsammans inom innovation.

Rice Paper butterfly chrysalis

Tillväxt

Företag som är medvetna om vilken effekt förändring kan ha på deras verksamhet och har tagit steg mot att skapa en stark innovationskultur.

  • Nu: Identifiera brister. Det är viktigt att förstå och acceptera att förändring inte bara är ett projekt, utan något man måste arbeta med löpande och det berör grundläggande delar av företaget såsom kultur, syfte, hur man arbetar och affärsmodell.
  • Nästa steg: Se över belöningssystem, uppföljning och styrning av förändringsprojekt så att de stödjer era mål. Se också till att VD äger förändringsagendan och att styrelsen regelbundet arbetar med frågan för att avgöra viktiga prioriteringar.
  • Längre fram: Hitta de inom företaget som personifierar förändring och se till att de får arbeta tillsammans för att driva transformation, oavsett vilken del av företaget de tillhör. Tänk på att rekrytera in nya medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet som kan hjälpa till att driva kulturförändring.
Butterfly Red spider lily

Mogen

Företag som är de mest innovativa och är förändringsbenägna i alla delar av företaget

Nu: Planera för nutid, nästa steg och framtid. Här kan det finnas stora möjligheter att utveckla hela företaget digitalt – i alla steg från strategi och design till genomförande och riskhantering.

Längre fram: Arbeta med att utveckla ekosystem, nätverk och innovativa samarbetsformer, inte bara inom organisationen utan även utanför. Se också över vilka möjligheter de har och hur ni kan utnyttja dem på bästa och snabbaste sätt.

Framtid: Fråga dig själv: Vilken del av mitt företag har nått vägs ände? Agera på svaret för att frigöra resurser för att kunna skapa nytt. Du kommer också att vilja omarbeta din strategi – se över din plan löpande, arbeta om och förändra koncept för att ligga steget före.

Företag står inför ett val i dagens dynamiska miljö: börja arbeta med förändring eller riskera att tappa marknadsandelar och värde. Att förstå hur mogen en organisation är i sin förmåga att möta förändringar gör det möjligt för ledare att planera för en resa som tar dem till nästa nivå.

Summering

Transformative index hjälper företag bedöma var de befinner sig på sin förändringsresa och kan hjälpa dem att kartlägga rätt åtgärder för att lyckas nu och i framtiden.

Om artikeln

Relaterade ämnen Consulting Digitalisering

Transformative index

Utvärdera din förändringsberedskap med hjälp av vårt verktyg. 

Läs mer