Supply chain och drift

I Consulting

EY:s konsulttjänster inom Supply chain och drift hanterar de frågor och möjligheter som skapar tillväxt och stabiltet för din verksamhet. Genom att förstå din övergripande strategi hjälper vi dig att se över din supply chain så att den stödjer dina företagsmål.

Relaterade ämnen Consulting Digitalisering AI

Detta kan EY hjälpa dig med

Historiskt sett har företag sålt produkter och tjänster genom linjära värdekedjor. Med framtidens supply chain kommer digitala ekosystem som består av nätverk av markander att möjliggöra hybridformer av samarbete och konkurrens. Samtidigt påverkar ny teknik, förändrad demografi och politik olika branscher i en omfattning som aldrig tidigare har skådats. För att förbättra resultat och skapa innovation måste verksamheter omstrukturera sin supply chain och drift på ett radikalt sätt.

EY:s Supply Chain Reinvention Framework (EN) innehåller lösningar med avancerad teknik såsom dataanalys, blockkedjeteknik, maskininlärning, robotteknik och artificiell intelligens. Dessa lösningar utgår från strategier för supply chain, strategisk arkitektur och förbättrad drift. Vi kan hjälpa dig att utnyttja kreativiteten och intelligensen i hela ekosystemet av leverantörer, öka samarbetet och i slutänden hjälpa dig att ta hand om dina kunder på ett bättre sätt.

Supply Chain Smart Maps

Som en del av vår lösning Supply Chain Smart Maps™ använder vi Supply Chain Strategic Analyzer, vår egenutvecklade programvaruplattform för intelligenta leverantörskedjor. Med det här avancerade diagnostiska verktyget kan du analysera hela din supply chain för att bättre anpassa dig till dina affärsprioriteringar. Smart Maps™ ger insikter genom kvantitativ analys, standardisering och kvalitativa resultatutvärderingar. Dessa insikter kan hjälpa dig att identifiera de kritiska områdena för att öka resultatet och uppnå full potential.

Integrerad digital planering

EY:s Integrated Digital Planning-lösning bygger på den senaste tekniken, såsom artificiell intelligens, maskininlärning och molnplattformar och stöds även av tillgångar som VC Sync™, optimering av rörelsekapital, kognitiv automation och "Lights Out-planering". Genom att dra nytta av vår erfarenhet och avancerad teknik kan Integrated Digital Planning-lösningen hjälpa dig att anpassa din planering och ditt beslutsfattande på strategiska, operativa och taktiska nivåer. Det gör dessutom att du kan reagera snabbare på förändringar på marknaden.

Supply-side optimering

En nyligen genomförd EY-undersökning bland inköpschefer visade att mer än hälften av dem ser digitala lösningar som den viktigaste prioritering för att möjliggöra kostnadsbesparingar, innovation, leveranssäkerhet och service. Framgång på utbudssidan kräver att man har rätt leverantörer med rätt kapacitet, som arbetar under korrekta avtal, och att man kan utveckla samarbeten allt eftersom företaget och leverantörerna utvecklas. Med vår lösning får du ett heltäckande ramverk med anpassade processer och tillgångar som möjliggör effektiva processer för att optimera leverantörsportföljen och genomföra "lights-out-aktiviteter".

Smart Factory

Smart Factory är vår lösning för att integrera verksamhetsstrategi, Internet of Things (IoT), ledande metoder för operationell excellens och analyser för att driva hållbar resultatförbättring. Smart Factory kan hjälpa dig att förstå om dina lösningar är konsekventa, utnyttja produktionsdata för att förbättra resultaten och kontrollera om din digitala strategi ger förbättrade resultat. I denna lösning förenas våra ledande funktioner med den molnbaserade EY Catalyst OpEx-plattformen och våra EY Smart Factory-appar så att du får utökade kunskaper och kan vidta rätt åtgärder.

Digital Fulfillment

Många av dagens leverantörskedjor har flera olika och ineffektiva orderhanteringsprocesser när det gäller resultat, risk och kostnader. EY:s lösning Digital Fulfillment utnyttjar innovativ teknik såsom autonoma automatiserade fordon för godstransporter, AI-utrustning för att säkerställa att materialflöde fungerar och analyser för att skapa termiska kartor för olika områden för att förbättra lagerallokeringen. Digital Fulfillment kan hjälpa dig att ta itu med traditionella logistikutmaningar som effektivitet, kostnader, precision och snabbhet i en miljö med ständigt ökande komplexitet kring leverans och förkortning av ledtider.

Är din linjära leverantörskedja förberedd för en icke-linjär omvärld?

Titta på vår webbsändning kring supply chain från den 23 maj 2019.

Titta nu (EN)

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.