30 apr. 2020
Idag blåser förändringens vindar över ett hårt prövat näringslivslandskap

Vilket företag vill ni vara efter covid-19?

Av Camilla Rundberg

EY Sverige, Diversity & Inclusion Solutions Lead inom People Advisory Services

Diversity & Inclusion Solutions expert. Doktorand inom Industrial Management and Organization.

30 apr. 2020
Relaterade ämnen Consulting Covid-19

Idag blåser förändringens vindar över ett hårt prövat näringslivslandskap. Inget blir som förut, men det innebär också möjligheter för företag.

N
äringslivet och livsmönster ändras mot bakgrund av en påbjuden social distansering. Det påverkar våra konsumtionsmönster; allt som kan levereras hem levereras också hem. Alla försöker leva sina igenkända liv så gott det går i en anvisad karantän. Vi kommer sakteliga att återgå till något som liknar det som en gång var. Men inget blir nog som förut. Det ligger en möjlighet i detta.

’Disruptive’ är en term i affärsretoriken som används för att skapa krismedvetenhet och oro för att inte hamna på efterkälken i den ständigt pågående och den alltjämt snabbare utvecklingen. Disruptive för utan tvekan tanken till att något går våldsamt fort och lämnar fula spår efter sig. Man vill inte drabbas av disruptiv förändring utan vara den organisation som surfar på den disruptiva vågen och landar snyggt.  

Vi lever just nu i en disruptiv tid. covid-19 ställer det mesta på ända. När uppbrottet nu ändå är här så behöver vi inte längre fundera på hur vi ska åstadkomma krismedvetande. Vi har det nu. Vi behöver inte heller längre fundera på hur förändringstakten kan speedas upp. Takten sätts åt oss. En fråga som återstår och som vi fortfarandet kan svara på, är istället; hur vill vi ha det i det nya normalläget? Vilket företag vill vi vara efter covid-19?

Mångfald och jämställdhet är ett område där många organisationer önskat se tydligare framgång och utveckling. Varför den har uteblivit har förklarats i olika tidevarv med bristande fokus, kunskap eller avsikt. Vi är många som länge och förgäves väntat på ett disruptivt framfall för jämställdhet och mångfald. Kanske är det covid-19 som kan vara denna kraft som snabbspolar fram förändringen till jämställdhet och mångfald? Hur skulle det kunna gå till?

Ett sätt att snabbspola fram jämställdhet är att fundera på vilka som ombeds lämna organisationen i dessa perioder av permitteringar och varsel. Det uppges vara svårt att hitta kompetens från vissa yrkesgrupper till ledande poster i rekryteringstider. Kan då dessa perioder av neddragningar tänkas betraktas som en disruptiv öppning till att invertera den svårigheten till en lätthet att behålla dessa personalgrupper, som vanligtvis anses vara så svåra att hitta? Gäller denna möjlighet alla företag och alla medarbetare? Självfallet inte men det är en fråga som alla företagsledningar kan betänka inför valet av vilka man låter gå och vilka som får stanna. Den nya personalsammansättningen drivet av ett omställningsbehov stavat covid-19 kanske kan utgöra början till ett helt nytt företag?

Summering

Omvälvande händelser ritar om kartan och ställer mycket på ända av det vi tar för givet i vardagen, men det utgör också en källa till förnyelse och eftertanke. Använd pandemin som anledning till reflektion och tillfälle för att återskapa den organisation som ni drömmer om. 

Om artikeln

Av Camilla Rundberg

EY Sverige, Diversity & Inclusion Solutions Lead inom People Advisory Services

Diversity & Inclusion Solutions expert. Doktorand inom Industrial Management and Organization.

Relaterade ämnen Consulting Covid-19