Hur förbereder du dig för en karriär som ännu inte existerar?

Av

Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

5 Lästid 4 jun 2019

Vi hjälper unga människor att utveckla nya tankesätt och färdigheter som behövs i en omvärld som snabbt förändras.

Betald anställning är ett av de mest uppenbara sätten att ge människor möjlighet att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Men det är en möjlighet som ungefär 65 miljoner unga människor världen över saknar i dag.

Den globala ungdomsarbetslösheten är i stort sett statisk, trots att allt fler ungdomar slutför gymnasie- och högskoleutbildningar. Frågan är därför: är kunskaperna de får i skolan tillräckliga för att förbereda dem för dagens och morgondagens arbetsvärld?

Många lärare och arbetsgivare hävdar att så inte är fallet. Medan världen brottas med följderna av snabba förändringar är våra utbildningssystem i mångt och mycket utformade för ett industrisamhälle — en fabriksmodell baserad på standardiserade kurser och standardiserade prov som verkar allt mer otidsenliga i en värld som står inför enorma globala utmaningar.

Vad bör unga människor lära sig?

Enligt en vanlig uppskattning kommer 65 procent av alla barn som går en grundutbildning i dag att söka sig till yrken som ännu inte existerar. Enligt en annan uppskattning kan automatisering ersätta upp till 800 miljoner jobb över hela världen år 2030. Hur kan vi förbereda våra barn — och oss själva — på att nå framgång i en tid som präglas av osäkerhet och en förändringshastighet som saknar motstycke?

Egenskaper som företagsamhet, självförtroende, kreativitet, innovation, kritiskt tänkande och problemlösning är ett vanligt svar på den frågan och det är inte svårt att förstå varför.

I en framtid som definieras av karriärer som ännu inte existerar — och som sannolikt använder tekniker som ännu inte uppfunnits för att lösa utmaningar vi inte visste att vi hade — är de största gåvorna vi kan ge våra barn: förmågan att anpassa sig till förändring, en önskan om att ständigt lära sig nya saker och förmågan att hitta bättre svar på komplexa problem. Det finns många bevis på att framgång i skolan beror lika mycket, om inte mer, på utveckling av såväl icke-kognitiva färdigheter som kognitiva.

Att utveckla nya tankesätt och färdigheter kan uppfylla såväl korta som mer långsiktiga mål. Nya tankesätt och färdigheter kan både förbättra utbildningsnivån och hjälpa unga människor att ta viktiga steg mot att bli självständiga och initiativtagande medborgare.

Detta gäller särskilt om de kombineras med kompetens inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM). Kompetens inom dessa områden är grundläggande för kritiska resonemang och problemlösning och kommer att vara centrala för ungefär tre fjärdedelar av de framtida yrken som växer snabbast. Forskning visar att STEM-studenter är mer kreativa och flexibla och att de kan dra nytta av de förändringar som förutspås i framtidens arbetsvärld.

Det är dags att gasa på

Företag — inklusive EY — ser behovet av kunskaper för 2000-talet. Det är därför vi arbetar med några av världens ledande icke-statliga organisationer för att främja utvecklingen av nya tankesätt och färdigheter bland unga människor i alla åldrar.

EY stöder till exempel Junior Achievement (JA Worldwide) som förbereder ungdomar för anställning och entreprenörskap. Det innebär bland annat att medarbetare på EY är mentorer åt studenter på JA Company Program. Det är en utbildning som hjälper studenterna att utvecklas inom entreprenörskap genom praktisk erfarenhet av att skapa och leda ett eget företag.

I Sydafrika utvecklar EY NextGen nästa generation av kvinnliga ledare. EY:s medarbetare är mentorer åt tjejer från klass 10 till universitetet och har även skapat ett nätverk för unga kvinnor så att de kan stötta varandra på vägen mot vidareutbildning och anställning.

När jag växte upp fanns det ungdomar i min omgivning som blev gravida och hoppade av skolan, men jag har lärt mig att jag inte behöver gå den vägen.
Lehlabile Davhana
NextGen alumn

I USA sammanför College MAP (Mentoring for Access and Persistence) medarbetare från EY med grupper av gymnasieelever i 37 olika städer. Mentorskap i grupp ger studenterna ett bredare perspektiv. Det handlar inte bara om att stödja deras ambition att gå på college, utan även om att ge stöd och vägledning så att de stannar kvar på college och fullföljer sina studier.

EY stöder en rad olika initiativ över hela världen för att upprätthålla och främja unga människors intresse för STEM — särskilt bland unga kvinnor. Några exempel är Girls in ICT Day i Tyskland, Österrike och Schweiz, Girls Who Code i USA och STEMettes i Storbritannien.

Startar ringar på vattnet som kan växa till vågor av förändring

Att utveckla nya tankesätt och mjuka, överförbara färdigheter tjänar flera syften. Det gör inte bara ungdomar mer attraktiva för potentiella arbetsgivare, utan ger dem även förmågan att skapa sina egna karriärer. Särskilt erfarenhetsinlärning – själva grunden för att utveckla en affärsidé – främjar en positiv inställning till entreprenörskap. Om denna form av pedagogik används i samband med utvecklingen av sociala företag eller samhällsprojekt kan det även inspirera nästa generation av sociala entreprenörer.

Och denna direkta påverkan på unga människors förmåga att skapa, hitta och upprätthålla ett meningsfullt arbete har bara börjat. Att hjälpa studenter som inte fått tillräckligt stöd att våga gå på college inspirerar vänner och syskon att följa i samma fotspår. När någon de känner har gått college och lyckats, blir det enklare för dem att se sig själva göra samma sak.

Vi hoppas och tror att när regeringar ser resultatet av att utveckla nya tankesätt och överförbara färdigheter, så kommer denna undervisning få en mer framträdande roll i de formella utbildningssystemen. Med varje nytt land som införlivar detta i sina vanliga läroplaner förutser vi en växande våg av förändring — en förändring som prioriterar ett lärande som är livslångt och teknikaktiverat. Ett lärande som inte är koncentrerat på att förmedla kunskap, utan på att utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas inom ännu okända yrken och branscher.

Summering

På framtidens arbetsmarknad finns utmaningar som själva tillgången till utbildning inte kan lösa. EY fokuserar på att hjälpa unga människor att utveckla nya tankesätt och mjuka färdigheter som behövs för att skapa och hitta ett meningsfullt arbete i en föränderlig omvärld.

Om artikeln

Av

Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.