7 Lästid 4 jun 2019
Gata med grönsakshandlare på kvällen

Hur driver entreprenörer inkluderande tillväxt?

Författare

Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.

7 Lästid 4 jun 2019

Läs mer om 12 företag som visar hur entreprenörskap kan påverka samhällen runt om i världen

Många entreprenörer driver företag som fokuserar på att hantera ojämlikhet och bidra tillFN:s globala mål för hållbar utveckling, "United Nations Sustainable Development Goals".

Medarbetare inom EY delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa dessa företag att förbättra sin produktivitet och kapacitet för en hållbar tillväxt.

Genom ett nytt globalt program för samhällsansvar, EY Ripples, breddar vi vårt stöd till entreprenörer och därmed möjligheterna för våra medarbetare att utvecklas genom att arbeta med några av världens mest målmedvetna företag.

Hjälper entreprenörer att förändra liv

Från att förbättra tillgången till rent vatten och ren energi till att använda drönare som ökar produktionen av livsmedel – alla dessa entreprenörer har ett gemensamt mål: att hjälpa så många människor som möjligt att bidra till och dra nytta av fördelarna med en hållbar ekonomisk tillväxt.

De utgör endast en liten del av alla de företag som EY:s medarbetare har
ägnat hundratusentals timmar åt under det gångna året. Men även detta lilla urval av entreprenörer visar att deras arbete påverkar människor runt om i världen.

BioFiltro växtkullar

Förvandlar avloppsvatten till förnybar tillgång (Bildkälla: BioFiltro)

BioFiltro

Förvandlar avloppsvatten till förnybar tillgång

Företaget BioFiltro använder maskar och mikrober för att ta bort upp till 99 procent av föroreningarna i avloppsvatten. Denna process gör inte bara spillvatten till en förnybar tillgång, utan omvandlar även föroreningar till organiskt gödningsmedel. Dessutom använder BioFiltro upp till 95 procent mindre energi än traditionella filtreringssystem. EY hjälpte till med marknadsanalyser och en expansionsplan för verksamheten.

Easy Solar

Ger fattiga familjer i Sierra Leone tillgång till energi

I ett land där många människor saknar el gör Easy Solar solenergi tillgänglig för alla. Easy Solar erbjuder produkter genom en leasingmodell som möjliggörs av en pay-as-you-go-teknik. Liknande modeller används redan av 40 miljoner hushåll i östra Afrika och Sydasien. Med EY:s stöd har företaget stärkt sina finansiella system och processer för att positionera sig för en snabb expansion i västra Afrika.

Every1Mobile

Ger småbutiksägare möjligheten att utveckla sina verksamheter och förbättrar hälsoutfallet i samhällen med låga inkomster

Every1Mobiles plattform "U Join" erbjuder utbildning och tillgång till en rad tjänster som hjälper ägare till små butiker att förbättra sina möjligheter till försörjning. Via U Join kan de registrera sina kunder i en lojalitetsklubb som via sms skickar rabattkuponger på hälso- och hygienprodukter. EY hjälpte Every1Mobile att utveckla en kommersiellt hållbar modell som används i elva städer i tre länder.

Eyes in the Sky, Smart Techs on the Ground

Främjar nästa generations jordbruk i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

Inom jordbruket kan drönare användas till allt från kartläggningar och undersökningar till beräkningar av avkastning och råd om hantering av grödor. EY:s utvärdering av 26 drönaroperatörer som är involverade i detta projekt som stöds av Centrum för jordbruksutveckling kan göra väsentlig skillnad. Utöver att öka produktiviteten kan projektet även skapa nya möjligheter till sysselsättning som ger utbildade ungdomar på landsbygden ett alternativ till migration.

.
Hello Paisa-butiksägare som ler

Sänker kostnaden för överföringar från migranter i Sydafrika

Hello Paisa

Sänker kostnaden för överföringar från migranter i Sydafrika

Hello Paisa erbjuder en tjänst som ger migranter med låg inkomst möjligheten att skicka pengar till sina familjer via mobilen. Transaktionen genomförs mycket snabbt och till en bråkdel av den kostnad som traditionella tjänster tar ut. Medarbetare från EY gav stöd som förbättrade effektiviteten i Hello Pasias kundtjänst och supportfunktion. Det kommer hjälpa Hello Paisa att nå målet om 1,5 miljoner kunder år 2019.

Hello Tractor

Ökar möjligheterna till försörjning för jordbrukare i Afrika

Hello Tractor kan beskrivas som en "Uber för traktorer". En app kopplar ihop traktorägare med småjordbrukare så att de får tillgång till maskinerna de behöver för att öka sin produktivitet och sina inkomster. EY:s stöd för att stärka den ekonomiska förvaltningen och förbättra den digitala försäljningen kommer hjälpa Hello Tractor att skala upp en verksamhet som redan har ökat jordbrukarnas avkastning med 200 procent. Hello Tractor kan bidra till att miljontals hektar av obrukad mark kan tas i produktion.

Kaah International Microfinance Services (KIMS)

Finansiering av inkluderande tillväxt i Somalia

KIMS erbjuder mikrolån och utbildning till sina kunder. Många av kunderna är kvinnor med låg inkomst eller återvändande flyktingar. Sedan KIMS grundades 2014 har företaget lånat ut över 11 miljoner dollar, vilket har bidragit till att skapa fler än 8 000 jobb. Med EY:s hjälp att utveckla en plan för snabb tillväxt siktar KIMS på att finansiera 40 000 mikroföretag och små företag med 55 miljoner dollar år 2021. Det bidrar till att skapa ytterligare 30 000 jobb.

Sanergy

Löser utan avlopp stora sanitetsproblem i Kenya

Via ett ett franchisesystem erbjuder Sanergy rena toaletter i 11 slumområden i Nairobi. 2020 vill de erbjuda ytterligare 4 700 toaletter, vilket ger fler än 180 000 stadsbor tillgång till sanitetsmöjligheter. Med EY:s hjälp att demonstrera kostnadseffektiviteten och skalbarheten i Sanergys affärsmodell siktar Sanergy på att övertyga Nairobi County om att genomföra projektet i form av offentlig privat samverkan med staden.

Monitor för övervakning av dropp

Realiserar möjligheten att rädda liv genom säker hantering av intravenösa läkemedel på tillväxtmarknader (Bildkälla: Shift Labs)

Shift Labs

Realiserar möjligheten att rädda liv genom säker hantering av intravenösa läkemedel på tillväxtmarknader

DripAssist Infusion Rate Monitor är en billig enhet som gör det möjligt för kliniker att hantera intravenösa läkemedel på ett säkert sätt i vilken miljö som helst. EY hjälpte Shift Labs att utveckla en ekonomisk modell som kan identifiera områden för strategiska och operativa förbättringar och stärka företagets värdeerbjudande. Med 10 miljoner oövervakade infusioner över hela världen varje dag, kan DripAssist förbättra miljontals liv.

Social Impact Factory (SIF)

Påskyndar socialt entreprenörskap i Nederländerna

Social Impact Factory (SIF) påskyndar utvecklingen av socialt entreprenörskap i Nederländerna. SIF kopplar ihop ungefär 300 sociala företag med offentliga och privata organisationer för att utveckla och implementera entreprenöriella lösningar på sociala problem. Med EY:s hjälp att
förbättra den ekonomiska förvaltningen kan SIF stärka sitt stöd till detta växande nätverk och bidra till ökad social påverkan.

Splash

Erbjuder rent vatten, rena händer och toaletter till barn i Asien och Afrika

Splash tillhandahåller rent dricksvatten, hygienutbildning och förbättrad sanitet till skolor, läger, sjukhus och barnhem. EY hjälpte till att utveckla en affärsplan för produktion och försäljning av den nya generationens vattenstationer som är mer hållbara, enklare att transportera och lagra, och mer kostnadseffektiva att hantera. Detta kommer att hålla den fortsatta tillväxten på rätt spår och påverka 1 miljon barns liv år 2023.

Tiger Toilets

Erbjuder bättre sanitetsmöjligheter i Indien

Med traditionella latringropar följer problem med dålig säkerhet, dålig lukt och föroreningar av grundvattnet. Tiger Toilets använder tigermaskar som bryter ner avfallet till små mängder av kompost. Med EY:s hjälp att definiera en affärsmodell och skala upp verksamheten siktar Tiger Toilets på att tiofaldiga sin försäljning. Det bidrar till stora förbättringar av sanitet och folkhälsa i samhällen på landsbygden.

.

Skapa något ännu större

Som dessa exempel visar står entreprenörer bakom några av de bästa idéerna och djärvaste åtgärderna för att hantera ojämlikhet. Det är därför vi, utöver projekt med enskilda företag, även söker efter nya sätt att få kontakt med fler av dessa enastående innovatörer för att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Webbinarier

Under 2018 visades en serie webbinarier som presenterades av EY i samarbete med flera nätverk för investerare och sociala entreprenörer – Toniic, Acumen, Echoing Green och Aspen Network of Development Entrepreneurs. Webbsändningarna gav såväl råd om hur tillväxthinder kan övervinnas som konkreta exempel på hur ledande entreprenörer gått tillväga och lockade nästan 1500 deltagare från fler än 100 länder.

Seminarier

Med utgångspunkt i initiativ i Colombia, Nederländerna och Storbritannien började EY erbjuda seminarier till entreprenörsföretag i USA under 2018. Seminarierna fokuserar på ¨ämnen som tillväxthinder, verksamhetsförbättringar, riskhantering, skatter och ekonomisk planering och erbjuder såväl praktisk utbildning och gruppdiskussioner som individuell handledning och handledning i grupp.

Thought leadership

När det är möjligt omvandlar EY lärdomar från enskilda projekt till insikter som kan skynda på tillväxten i hela sektorer. En gemensam rapport från EY och Unilever, "How can a trickle become a torrent?" är ett bra exempel. Den lanserades vid World Water Week i augusti 2018 och erbjuder vägledning för att bygga hållbara företag som kan göra rent dricksvatten tillgängligt för ytterligare miljontals människor.
 

Summering

Entreprenörer står bakom några av de bästa idéerna och djärvaste åtgärderna för att hantera ojämlikhet. Genom vårt nya globala program för samhällsengagemang, EY Ripples, breddar vi vårt stöd till entreprenörer och företag som förändrar liv.

Om artikeln

Författare

Dan Gray

EY Global Corporate Responsibility Knowledge Leader

Purpose-driven strategist. Sustainability and social entrepreneurship advocate. Integrative thinker. Author. Storyteller. Rugby fanatic. Amateur chef. Giant.

Jessie Coates

EY Global Impact Entrepreneurship Leader

Passionate about using business as a force for good. Long-suffering Arsenal football fan. Activist. Feminist. Dreamer.