Kunderna och varumärket

Covid-19, checklista

Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

Kunderna och varumärket: viktigt att tänka på

Detta är viktiga fokusområden på kort sikt:

 • Undersök hur respektive kundsegment påverkas
 • Scenarioanalys för att modellera förändringar i efterfrågan
 • Förstå hur kundernas likviditet påverkas
 • Analysera attityder till varumärket 
 • Kommunicera med empati och tydlighet
 • Begränsa omedelbart all "tondöv" kommunikation
 • Ta itu med problem som rör produktförsörjning
 • Justera kommunikationen utifrån analysen av attityder till varumärket
 • Utöka företagets digitala resurser för och tillgång till virtuell försäljning och virtuella tjänster
 • Utöka nätverkskapaciteten för att kunna hantera en ökad digital efterfrågan
 • Mobilisera virtuella och flexibla metoder för utveckling

Företag förbereder sig för att kunna bedriva verksamhet i det nya normala.

 • Fortsatt transparent och empatisk kommunikation
 • Skapa, justera och förbättra digitala kundresor
 • Förbered för självbetjäning och digital försäljning
 • Möjliggör upplevelser på distans med en personlig touch
 • Stärk kapaciteten för digitala betalningar

Förnyelse och strävan efter nya värdekällor på lång sikt.

 • Pågående spårning av attityder till varumärket
 • Förbered för återhämtningskampanjer
 • Justera varumärkeskommunikationen i linje med återhämtning
 • Reflekterande kommunikation kring lärdomar och en positiv framtid
 • Investera i ny digital teknik
 • Implementera automatisering i verksamheten (digitalisera och automatisera hela försäljningsprocessen)
Flaggor-utanför-en-kontorsbyggnad

Vårt konsumentindex om beteenden och attityder på fem viktiga marknader visar att pandemin skapar nya konsumentsegment.

Läs mer (EN)

Kontakta oss för omedelbart stöd

Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

 

Kontakt

Led företaget genom covid-19-krisen

Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

Läs mer