Finansiering och investerare

  Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

  Finansiering och investerare: viktigt att tänka på

  En av de viktigaste åtgärderna är att få kontroll över den finansiella situationen genom att säkerställa likviditet och stabilisera verksamheten.

  • Upprätthålla kassagenerering
  • Bevara rörelsekapital och förbättra tidigare förbisedda områden
  • Stabilisera och utvärdera kritiska områden i verksamheten
  • Omförhandla leverantörsavtal och kreditvillkor
  • Kommunikation för att få sina huvudintressenters förtroende och stötta omförhandling av krediter och avtal
  • Se över möjligheter till skatteåterbetalningar, avdrag etcetera.

  Börja planera för framtiden genom att minska kostnader och stärka balansräkningen.

  • Utvärdera möjligheten att minska kostnaderna
  • Kontinuerligt utvärdera och uppdatera riskbedömningen
  • Reviderade inköpsstrategier och omförhandling av avtal
  • Reviderade sourcingstrategier och avtal
  • Outsourcing av heltidstjänster 
  • Försäljning av tillgångar eller delar av verksamheten som inte passar in i kärnverksamheten

  Skapa en plattform för framgång genom att förändra verksamheten och se framtida möjligheter.

  • Dra fördel av låga tillgångspriser och låga värderingar på potentiella förvärv
  • Sök ny kompetens som nu finns tillgänglig på marknaden; bra rekryteringar kan ofta göras i utmanande situationer
  • Skapa långsiktigt värde genom nya nätverk och relationer
  • Omarbetade strategier och handlingsplaner (skatt, leverantör, kredit, etcetera)
  • Långsiktigt värde från strategier för att minska kostnader (förvaltningstjänster, outsourcing etcetera)

  Kontakta oss för omedelbart stöd

  Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

   

  Kontakt

  Led företaget genom covid-19-krisen

  Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

  Läs mer