Regeringens åtgärder och stödpaket

Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

Kontroll av regelefterlevnad: viktigt att tänka på

Följ olika offentliggöranden som rör lagstiftning och som innebär:

 • Nya skyldigheter vad gäller regelefterlevnad
 • Förändringar av nuvarande skyldigheter                                       
 • Stimulansåtgärder som ska skydda företag
 • Att du behöver revidera policyer så att de är i linje med företagets strategi, filosofi och obligatoriska krav
 • Att kommunikationen med intressenter som medarbetare, kunder, leverantörer, tillsynsmyndigheter och investerare måste ske i enlighet med förändrade lagkrav och samtidigt ta hänsyn till bestämmelser i befintliga lagar
 • Att du behöver utvärdera hur kortsiktiga åtgärder till följd av förändringar i lagstiftningen påverkar företagets verksamhet
 • Ett behov av scenarioanalys av pandemins effekter på medellång och lång sikt ur ett regulatoriskt perspektiv 
City Street Crossing at Rush Hour

Guide: Svenska regeringens åtgärder och nästa steg

Spridningen av Covid-19 har en utveckling som innebär stor osäkerhet för alla företag. Här hittar du de mest relevanta insikterna från EY om hur du hanterar instabilitet och stärker ditt företags motståndskraft. (Uppdaterad 200603) 

Ladda ner (EN), PDF

Hjälp verksamheten att utvärdera hur tillsynsmyndigheternas restriktioner kring handel och prissättning påverkar leveranskedja och affärsstrategi

 • Hjälp verksamheten om kunder och leverantörer åberopar sina rättigheter enligt avtal
 • Hjälp företaget att utvärdera konsekvenser av lagar och regelefterlevnad vad gäller viktiga beslut som rör anställda
  • Lönesänkningar/permitteringar/nedskärningar
  • Dra tillbaka jobberbjudanden
  • Säg upp tillfällig personal
 • Hjälp verksamheten om investerare åberopar bestämmelser som rör värdepapper och bolagsrätt eller väsentligt negativa villkor i avtal
 • Hjälp verksamheten om finansiella institut åberopar insolvensregler och andra bankregler för krav på återbetalning
City Street Crossing at Rush Hour

Guide: Svenska regeringens åtgärder och nästa steg

Spridningen av Covid-19 har en utveckling som innebär stor osäkerhet för alla företag. Här hittar du de mest relevanta insikterna från EY om hur du hanterar instabilitet och stärker ditt företags motståndskraft. (Uppdaterad 200603) 

Ladda ner (EN), PDF

Granska effektivteten i efterlevnadskontroll och infrastruktur för att hantera pandemin och hjälpa organisationen att täppa till luckor

 • Arbeta i enlighet med det nya normala – en förändrad compliance-funktion som fokuserar på övervakning och åtgärder i realtid, vilket möjliggörs av teknik och resurser med djupare kompetens om verksamhet och regleringar
  • Uppdaterat ramverk för efterlevnadskontroll och övervakning av efterlevnadsrisker
  • Automatisera hantering och övervakning av regelefterlevnad
  • Hantera program för regelefterlevnad genom att tillhandahålla löpande support 
Flaggor-utanför-en-kontorsbyggnad

EY:s globla Tax Policy Tracker uppdateras regelbundet och hjälper dig att bevaka politiska beslut och stimuleringsåtgärder till följd av covid-19.

Läs mer (EN)

Led företaget genom covid-19-krisen

Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

Läs mer

Kontakta oss för omedelbart stöd

Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

 

Kontakt