Försäkringar och rättsliga tvister

  Covid-19, checklista: Vi hjälper dig i dag, i morgon och i framtiden

  Försäkringar och rättsliga tvister: viktigt att tänka på

  Fokusera på kommunikation med intressenter för att bygga förtroende.

  • Håll regelbunden kontakt med medarbetare som arbetar på distans samt investerare, kunder och andra viktiga intressenter
  • Involvera ett krishanteringsteam för att utvärdera villkor och risker samt kommunicera
  • Skapa förståelse för hur kunder och samhället har drabbats. Definiera åtgärder som kan vara till hjälp (till exempel reseförsäkring, egendoms- och affärsavbrottsförsäkring, avbeställningsskydd, kreditgränser).
  • Stöd sektorer som är mer drabbade av utbrottet (till exempel luftfart, fordonsindustrin, enskilda hushåll, transportindustrin, elbranschen)
  • Använd lednings-, finans- och skatteteam för att hantera frågor om solvens, likviditet och försäkringar som identifierades vid riskbedömningen

  Försäkringar bör fokusera på stabilitet och riskhantering.

  • Stöd för att hantera processer, rutiner, medarbetare och IT samt digital utveckling och stabilitet
  • Stöd kunder med riskhantering, god praxis, information och data för att hantera eller minska försäkringsrisken
  • Skydda solvens, värdepapper och krediter från sjunkande marknadsräntor
  • Kommunicera regelbundet framsteg till intressenter, myndigheter och tredje part
  • Fokusera på regulatoriska lättnader och ratinginstitutens åtgärder
  • Investera för att möta förändrade efterfrågemönster och nya tillväxtmöjligheter
  • Hantera distribution och kanaler effektivt (från de traditionella kanalerna face-to-face)

  Försäkringar gör mer än att skydda. De hjälper världen att hantera och klara av nya och framtida risker, både kända och okända.

  • Uppdatera strategin med hänsyn till långsiktiga affärsutsikter
  • Utforma produkter som erbjuder svar på nya globala utmaningar och som bygger på intelligent dataanvändning och teknik
  • Se över IT-systemen och rusta arbetskraften för att anpassa den till nya potentiella kriser i framtiden
  • Kommunicera tydligt försäkringarnas syfte till intressenter och kunder
  • Använd befintliga finansiella och operativa resurser för att hjälpa världen att hantera och kontrollera kommande kända risker. Ha samtidigt ett öppet sinne för risker som i dagsläget är okända

  Kontakta oss för omedelbart stöd

  Vi hjälper dig med krishantering och att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

   

  Kontakt

  Led företaget genom covid-19-krisen

  Vi har en tydlig bild av vilka frågor som kräver svar för att skapa kontinuitet och motståndskraft i verksamheten.

  Läs mer