5 minuters lästid 8 sep. 2021
Elledning från ett hem ansluten till en elbil

Fem fokusområden för att påskynda tillväxten inom e-mobilitet

Av Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Lokal kontakt

EY Global Mobility Solutions Leader

Inriktad på affärstransformation. Har en passion för bilar och att utforska världen.

5 minuters lästid 8 sep. 2021
Relaterade ämnen Transport

Elfordon kommer att vara en viktig del av alla visioner om en hållbar framtid. Så här blir e-mobilitet verklighet.

I korthet
  • En effektiv övergång till eltransporter kräver en grundläggande förändring av synen på kunderbjudanden och affärsmodeller inom flera sektorer.
  • De största utmaningarna handlar om infrastruktur, kunder, ROI, leveranskedjor och att förverkliga e-mobilitetens löfte om ökad hållbarhet.
  • Företag i ekosystemet för e-mobilitet måste vara flexibla och samarbeta för att dela risker och dra nytta av möjligheter.

För att skapa en hållbar värld måste företag inom alla branscher förändra sitt sätt att arbeta. Gamla branscher måste utvecklas och nya branscher måste skapas för att leverera nya hållbara produkter och tjänster och skapa ett långsiktigt ekonomiskt och samhälleligt värde. Branscher, investerare och regeringar måste arbeta närmare varandra för att stödja och stimulera de visionärer som tänker stort och agerar snabbt.

Det framväxande ekosystemet för e-mobilitet är ett exempel på detta. Elektrifieringen av vägtransporter är den mest radikala förändringen sedan förbränningsmotorn infördes i början av 1800-talet. Som en konsekvens av detta ställs världens sätt att fungera på ända.

De potentiella vinsterna för näringslivet och samhället är enorma. Elektrifiering ger myndigheter en möjlighet att göra transporter mer hållbara och förbättra medborgarnas liv med vägar och städer som är bättre anpassade för elfordon (EN). Fordonsföretagen har en chans att transformera sin egen verksamhet och sina leveranskedjor. Och inom energisektorn finns det en potentiell tillväxt vad gäller volymen el som säljs samt tillhörande produkter och tjänster för elfordon.

I takt med att nya aktörer skalar upp och gränserna mellan sektorer suddas ut måste de gamla aktörerna – från fordonstillverkare och energibolag till bränsleleverantörer och regeringar– anpassa sig för att lyckas.

Denna förändring av samhället är så stor att ingen enskild bransch kan ta sig an utmaningen ensam. Det innebär att aktörer måste ompröva sina strategier och affärsmodeller i grunden för att kunna omforma sin framtid inom det nya ekosystemet. Företag behöver samarbeta för att dela risker och utnyttja tillväxtmöjligheter.

Vi har identifierat fem viktiga utmaningar som hotar att bromsa framväxten av elektrifierade transporter – och hur utmaningarna kan övervinnas.

1. Elektrifiering av infrastrukturen

Utmaningen: Att bygga ny infrastruktur för e-mobilitet är en enorm logistisk utmaning. Utbyggnaden måste utformas på ett sätt som förutser konsumenternas efterfrågan och genererar avkastning på investeringen (EN) – utan att riskera befintliga tillgångar

Lösningen: Ett smartare elnät kommer att främja tillväxten inom sektorn för e-mobilitet, medan innovationer som energilagring via elfordon i V2G-system (vehicle-to-grid) kan hjälpa till att balansera belastningen i nätet. Företag måste samarbeta vad gäller struktur, planering och genomförande för att kunna bygga ut den infrastruktur för snabbladdning som krävs (EN). Data kan ge information om var och hur man ska bygga, men det krävs teknikplattformar och backoffice-verksamhet som är anpassade till det nya ekosystemet för e-mobilitet.

2. Att vinna nya kunder

Utmaningen: Oavsett om kunderna är privatpersoner eller ägare av fordonsflottor, så vill de ha valuta för pengarna och användarvänlighet från varumärken som de litar på. Privatpersoner vill ha en elbil som också är en smart enhet, medan ägare av fordonsflottor behöver logistisk hjälp med att byta ut fordon med förbränningsmotorer (ICE).

Lösningen: Företag och tillsynsmyndigheter bör samarbeta för att skapa gemensamma standarder och plattformar för att involvera och kommunicera med kunderna. Detta skulle främja en e-mobilitetsupplevelse som sömlöst kopplar fordonet till laddningsinfrastrukturen, skapar mervärde för kunden och hjälper till att hantera ägandekostnaderna.

3. Skapa avkastning

Utmaningen: På en snabbföränderlig marknad måste företag hitta sätt att skaffa kapital, minimera risker och leverera tillväxt från e-mobilitet på både kort och lång sikt.

Lösningen: Finansiell modellering kan identifiera de bästa möjligheterna i det framväxande ekosystemet för e-mobilitet. För att öka avkastningen på investeringar bör företag dra nytta av skattelättnader och incitament, använda finansiella strukturer som till exempel delat ägande och hitta sätt att sprida ut investeringskostnaderna över tid.

4. Koppla samman leveranskedjan

Utmaningen: Elbilar kräver nya råvaror, nya komponenter och nya standarder, särskilt när det gäller batterier och infrastruktur för snabbladdning. Det är viktigt att den nya leveranskedjan för e-mobilitet är integrerad på ett effektivt sätt och motståndskraftig mot störningar.

Lösningen: Brister och flaskhalsar måste åtgärdas, särskilt när det gäller utvinning och bearbetning av råvaror. Standardisering bidrar till att sänka kostnaderna för forskning och utveckling samt produktion. Och genom att samarbeta kan företag utforma en leveranskedja som är effektiv, robust och lönsam för alla.

5. Främja hållbarhet

Utmaningen: Medborgare och konsumenter förväntar sig att både regeringar och företag är en del av utvecklingen mot transporter med lägre koldioxidutsläpp. Tillgång på fordon måste åtföljas av infrastrukturutbyggnad och vice versa. "Trycket från konsumenter och tillsynsmyndigheter kommer inte att försvinna. De som är förberedda och har elektrifierat sina verksamheter kommer att överleva", säger David Borland, UK&I Automotive Leader, EY.

Lösningen: Varken lagar inom hållbarhetsområdet eller innovationer från näringslivet räcker till. För att minimera transporternas miljöpåverkan måste regeringar och företag enas om ramverk och policymål. På så sätt kan de skapa ett ekosystem för e-mobilitet som gynnar hela samhället.

Trycket från konsumenter och tillsynsmyndigheter kommer inte att försvinna. De som är förberedda och har elektrifierat sina verksamheter kommer att överleva.

Den allt snabbare utvecklingen mot e-mobilitet drivs av en mängd olika faktorer, bland annat  klimatförändringar, covid-19, aktieägaraktivister, förändrad regeringspolitik och konsumenternas efterfrågan. Ingen bör underskatta utmaningens omfattning. De som inte agerar tillräckligt snabbt nu kommer finna det omöjligt att agera senare. Kapital och nya talanger dras redan idag till företag som bygger en hållbar framtid i stället för att klamra sig fast vid ett ohållbart förflutet.

Summering

Elektrifieringen av transporter går allt snabbare, vilket kräver att strategier, verksamhetsmodeller och leveranskedjor förnyas inom flera sektorer. Utmaningarna är så stora att ingen sektor kan lösa dem på egen hand. Det är bara genom samarbete som företag kan lyckas i det framväxande ekosystemet för e-mobilitet och vinna nya kunder, öka avkastningen och främja hållbarhet inom transportsektorn.

Om artikeln

Av Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Lokal kontakt

EY Global Mobility Solutions Leader

Inriktad på affärstransformation. Har en passion för bilar och att utforska världen.

Related topics Transport