Financial accounting advisory services

Vi kan supportera er i att bygga en effektiv finansfunktion med ett stort utbud av redovisning, rapportering och analystjänster

EY:s FAAS-team hjälper dig att fastställa, se över och hitta finansiella och icke-finansiella möjligheter. FAAS arbetar med CFO:ns agenda och ger finanschefer, controllers och revisionskommittéer insikt och erbjuder tjänster för att stödja efterlevnaden av de finansiella regler och hjälper till att skapa transparens och förtroende för rapportering som grund för bättre beslutsfattande. Vi hjälper också till att stödja finansfunktioner med robust finansiell dataanalys och innovation genom våra verktyg.

Våra tjänster omfattar ett brett utbud av redovisnings- och rapporterings-, transaktionsredovisnings-, finans- och företagsstyrningstjänster som kan göra att ditt företag uppfyller förändrade marknadsförhållanden, krav på större öppenhet och ändrade lagkrav.

Vi strävar efter att göra detta genom att ge stöd för att skapa förtroende samtidigt som vi arbetar med rapporteringsutmaningar som kommer av den förändrade ekonomiska och reglerande miljön.

Vårt tänk

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kontakta oss