Global Executive

Inom EY har vi en global ledning som ansvarar för vår gemensamma globala strategi och agenda. Denna ledningsstruktur gör att vi kan fatta beslut och erbjuda våra kunder samma servicenivå oavsett var i världen de befinner sig.

Global Executive är vårt mest seniora ledningsorgan och fokuserar på strategi, genomförande och den operationella verksamheten. Dess medlemmar för samman alla delar av vår globala organisation, inklusive våra funktioner, affärsområden, geografiska områden och kommittéer.

Global Executive

Funktioner

Affärsområden

Geografiska områden

Kommittéer

Roterande partner