Law

I en alltmer komplex och global miljö krävs såväl spetskompetens som samarbetsförmåga.  

Våra jurister förstår de komplexa skattelagarna samt de reglerande och kommersiella lagarna i dagens ekonomi. Med våra tvärvetenskapliga team hjälper vi till att minska gapet mellan affärsrådgivare och juridisk rådgivare och ökar effektiviteten samtidigt som vi minskar kostnaderna.

Våra sektororienterade tvärvetenskapliga team ger dig service över gränserna och innebär att vi kan erbjuda rådgivning som du kan lita på. Vi tar oss tid att förstå vad som är viktigt för dig under hela processen. Med en global närvaro och en tydlig strategi för internationellt arbete kan vi hjälpa ditt runt om i världen.

Corona virus (Covid-19)

Corona virus (Covid-19)

En översikt över de viktigaste arbetsrättsliga frågeställningarna i de nordiska länderna.

Läs mer (EN), PDF

EY Law AB

EY Law AB, org. nr. 559048-8226, bedriver affärsjuridisk rådgivning. Bolaget är en del av det globala EY-nätverket men är i förhållande till Ernst & Young AB ett fristående bolag.

Guider för Tax och Law

Läs mer i våra populära guider för Tax och Law

Ta reda på mer (EN) 

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss för att få veta mer.