EY i Almedalen 2022

EY i Almedalen 2022

För 16:e året deltar EY i Almedalsveckan och vi kommer vara på plats i Visby för att delta i samhällsdebatten. Den 4–6 juli arrangerar EY nio seminarier med fokus på vård- och omsorg, energi, hållbarhet, mänskliga rättigheter, digitalisering, skola och detaljhandeln.

Organisatör

EY Sverige
Revisions- och rådgivningsföretag

Samhället står inför stora utmaningar under kommande år och förändringar går allt snabbare. Företag och organisationer behöver fatta beslut för att fortsätta vara relevanta – inte bara för den fortsatta tillväxten utan även för att bidra till samhället på längre sikt. Genom att lyfta frågor, driva på utvecklingen och skynda på lösningarna vill vi bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Till våra nio seminarier under Almedalsveckan har vi bjudit in paneler med branschföreträdare, företagare och samhällsprofiler. Medverkar gör även medarbetare från EY med expertkunskap inom områdena som vi ska diskutera. Genom att bidra med vår kompetens, våra insikter och vårt engagemang vill vi skapa en positiv inverkan på samhället.

Vi ses i Visby eller i våra digitala kanaler!


Följ diskussionerna under Almedalsveckan i sociala medier – hashtag #eyalmedalen 
och på Twitter @EYSverige