3 minuters lästid 8 mars 2019
Stridspiloter i cockpit

Därför kan managed services vara företagsledarnas främsta vapen

Av Paul Clark

EY Global Managing Partner – Managed Services

Leader of change. All-in on helping clients achieve their vision. Proud husband and father. Sports fan.

3 minuters lästid 8 mars 2019
Relaterade ämnen Tax

Besläktad med outsourcing, fast med vissa skillnader – managed services kan vara ett effektivt verktyg när företagsledare vill konvertera kostnader till värde. 

“Vi tävlar inte om hur bra vår finans- eller skattefunktion är, men om de inte är effektiva är det ett stort problem. Och det är ett svårt "business case" när det gäller att prioritera investeringar.”

Den kommentaren fick jag nyligen av en högt uppsatt chef. Den belyser hur långt utvecklingen har gått – från outsourcing av enkla, ofta IT-relaterade processer till mer effektiv och specialiserad outsourcing av informationsteknik och affärsprocesser. Den senaste utvecklingen inom det som brukar kallas managed services är att lösa en mer komplex ekvation för företag som verkar i en affärsmiljö som förändras snabbt. Förändringarna beror på fyra drivkrafter: 

  1. Trycket på kostnader och investeringar ökar.
  2. Regleringar blir allt mer komplicerade.
  3. Tekniken utvecklas i en hastighet som gör den svår att uppdatera, underhålla och integrera på ett effektivt sätt.
  4. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft och det är dyrt att rekrytera och behålla medarbetare.

Hur kan företagsledare balansera behovet av att investera i ny teknik inom företagets kärnfunktioner, vanligen för att få tillgång till viktig data som rör regleringar från många olika system? Och hur kan de säkerställa att dessa kärnfunktioner – som alltför ofta betraktas som kostnadsställen – adderar värde till den breda verksamheten? 

Den höga förändringstakten innebär att företagsledare snabbt måste hitta svar på dessa frågor. Trycket på att öka kärnfunktionernas prestanda ökar, samtidigt som det blir allt svårare att göra just det. 

Genom att ge nya insikter om skatt, finans, riskhantering och ekonomiska oegentligheter kan managed services verkligen förändra företagets nyckelfunktioner – de kommer inte bara att bli mer effektiva, utan även mer funktionella.

Transformera kostnadsminskning till värdeskapande

Det är här managed services kan göra skillnad. Medan outsourcing en gång hjälpte företag att sänka kostnaderna i verksamheten, fokuserar managed services på att tillföra värde till alla delar av värdekedjan. Ja, det kommer också att ge kostnadseffektivitet, men det är mest en följd av att de flesta företag fortfarande kräver en rättvis grad av transformation i sina kärnfunktioner.

Den verkliga magin uppstår när djup domänkompetens kombineras med global räckvidd och en modern teknikstack som utnyttjar både ny teknik och vanligt datamaterial. På så vis kan managed services lösa de mest komplexa utmaningar som rör företagens kärnfunktioner – och se till att kärnfunktionerna både har ett fokus på regelefterlevnad och en vision för framtiden.

Genom att ge nya insikter om skatt, finans, riskhantering och ekonomiska oegentligheter kan managed services verkligen förändra företagets nyckelfunktioner – de kommer inte bara att bli mer effektiva, utan även mer funktionella. De kommer att addera nytt värde och konkurrensfördelar, något som är kritiskt i en snabbrörlig affärsmiljö.

Ett område som kräver stor kunskap

Företagsledare som utvärderar leverantörer av dessa tjänster måste vara medvetna om att det är en marknad som inte alla kan spela på. Det ställs krav på stordrift, geografisk närvaro och – helt avgörande – teknisk expertis och tekniska kvalifikationer (vilket även kan omfatta vissa licenser). Detta är något som få leverantörer kan leva upp till. 

Managed services har snabbt blivit ett viktigt verktyg som kan möta behov som outsourcing inte kan. Det är ett verktyg som fler och fler företag drar nytta av och som, om inte annat, väcker frågan: "Hur leder du företaget utan managed services?"

Summering

Managed services har sina rötter i outsourcing, men är inte samma sak. Skillnaden är viktig att förstå för alla CFO:er och COO:er. Managed services kan lösa de mest komplexa utmaningar som rör företagens kärnfunktioner – och se till att funktionerna inte bara drivs med fokus på regelefterlevnad, utan även med en vision för framtiden.

Om artikeln

Av Paul Clark

EY Global Managing Partner – Managed Services

Leader of change. All-in on helping clients achieve their vision. Proud husband and father. Sports fan.

Relaterade ämnen Tax