Press release

3 juli 2018

Skola, infrastruktur, energi och hälsa i fokus på EY:s seminarier i Almedalen

Måndagen den 2 juli drog EY:s Almedalsprogram igång med välbesökta seminarier. Paneldebatterna och seminarierna handlade om hur artificiell intelligens (AI) kan användas i skolan, hur infrastrukturen påverkas av framtidens transporter, hur vi ställer om till förnybar energi samt om verktyg för att uppnå hållbar och jämlik hälsa.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Consulting AI

Måndagen den 2 juli drog EY:s Almedalsprogram igång med välbesökta seminarier. Paneldebatterna och seminarierna handlade om hur artificiell intelligens (AI) kan användas i skolan, hur infrastrukturen påverkas av framtidens transporter, hur vi ställer om till förnybar energi samt om verktyg för att uppnå hållbar och jämlik hälsa.

Temat för EY:s närvaro i Almedalen i år är ”Vågar vi lösa dagens problem med framtidens lösningar?” Först ut bland seminarierna var ”Kan en robot sköta undervisningen? Artificiell intelligens i skolans värld”.

Roboten Elias, utvecklad av finska Utelias Technologies, fick äran att inleda EY:s Almedalsvecka och berättade hur han skulle kunna avlasta framtidens lärare. Moderatorer för passet var EY:s Sara Shamekhi och Linda Marklund. En engagerad panel bestående av Bo Kristofferson (Lexplore), Sofia Serholt (Chalmers), Svante Tideman (Lärarnas Riksförbund), Petter Brobacke (AcadeMedia) och Alf Karlsson (Statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson) diskuterade vilka aspekter av AI som kan tänkas få mest effekt på skolväsendet och vilka mänskliga egenskaper som inte kommer kunna ersättas. Att förfinade algoritmer om tio år kommer ha förändrat skolvärlden väsentligt var panelen relativt överens om, medan det fanns olika syn på exakt hur detta kommer att ske.
Resultat av frågorna som ställdes via Mentimeter.

Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?

Vid nästa seminarium diskuterade EY:s Kristin Skjutar, Per Skallefell och Linda Andersson hur infrastrukturen kommer påverkas av självkörande bilar, elektrifierade vägar, fordon och andra fenomen som förändrar hur vi transporterar oss. Till sin hjälp hade de även Stefan Engdahl (Trafikverket), Jan Kilström (Green Cargo), Robert Falck (Einride), Anders Bylund (Siemens), Teres Lindberg (Socialdemokraterna) och Urban Wästljung (Scania) som deltagare i vår panel. Diskussionen berörde framför allt vilka nya beteendemönster som påverkar detta, på vilket sätt vi bäst får det nya och gamla att fungera tillsammans och huruvida om samverkan var nyckeln till framgång eller om denna borde reduceras till fördel för hårdare lagstiftning och ökad kravställan.

Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

Under dagens tredje pass diskuterades vilka förändringar som måste ske för att nå målet om ett 100 procent förnybart energisamhälle. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan inledde med att ge sin bild av hur Sverige ska nå detta mål. På detta följde en paneldiskussion modererad av EY:s Sofie Mannerstråle och Marie Fossum Strannegård, där även Ulla Sandborgh (Svenska kraftnät), Maria Sandqvist (Swedish Smartgrid), Magnus Hall (Vattenfall) och Anders Egelrud (Stockholm Exergi) deltog. De främsta hindren för att nå målet diskuterades, hur vi ska ta oss förbi dem på mest effektiva sätt och vem som formar vårt framtida energilandskap.

Hållbar och jämlik hälsa – hur använder vi morgondagens möjligheter redan idag?

Under dagens sista seminarium ledde Daniel Brämhagen, EY, ett seminarium som bottnade i de två rapporterna ”Cancer och ojämlikhet” och ” Hur skapar vi patientbrist” men där man nu ville belysa vilka lösningar som finns på dessa utmaningar för sjuk- och hälsovården. Panelen bestod av Ulrika Årehed Kågström (Cancerfonden), Irene Svenonius (Stockholms läns landsting), Anders Ekholm (Institutet för framtidsstudier), Heidi Stensmyren (Sveriges läkarförbund) och Peter Graf (Tiohundra). EY:s Kristoffer Kenttä inledde med att presentera ett antal olika lösningar som konkret visat sig kunna avhjälpa en hel del problem inom sjukvården, varpå panelen fördjupade sig i vilka som bör skyndas på och varför några av dessa inte kommit så långt som de borde.     

Följ oss gärna på Twitter, @EYSverige. Delta gärna i debatten, #EYAlmedalen.

Samtliga våra seminarium kommer att finnas tillgängliga på Youtube.