Press release

9 jan. 2019

Megadeals och unicorn IPOs karaktäriserade det globala noteringsåret 2018

Revisions- och rådgivningsföretaget EY sammanfattar IPO-året och konstaterar att noteringsmarknaden är fortsatt stabil trots volatilitet och osäkerhet. EY:s nya rapport om börsnoteringar visar att under 2018 ökade de globala transaktionsintäkterna tack vare stark investerarvilja, stor likviditetsvolym, starka värderingar och låga räntor. Flest noteringar totalt genomfördes inom tekniksektorn. Inom denna sektor noterades rekordmånga unicorn IPOs – 40 stycken med en transaktionsvolym på 32,2 miljarder USD. 2019 tillskrivs en försiktig start, men IPO-aktiviteten förväntas öka under andra halvåret.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY sammanfattar IPO-året och konstaterar att noteringsmarknaden är fortsatt stabil trots volatilitet och osäkerhet. EY:s nya rapport om börsnoteringar visar att under 2018 ökade de globala transaktionsintäkterna tack vare stark investerarvilja, stor likviditetsvolym, starka värderingar och låga räntor. Flest noteringar totalt genomfördes inom tekniksektorn. Inom denna sektor noterades rekordmånga unicorn IPOs – 40 stycken med en transaktionsvolym på 32,2 miljarder USD. 2019 tillskrivs en försiktig start, men IPO-aktiviteten förväntas öka under andra halvåret.

”EY Global IPO Trends” kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPO:s) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. EY:s rapport visar att antalet börsnoteringar under 2018 uppgick till 1 359 stycken och transaktionsintäkterna till 204,8 miljarder USD.  Transaktionsintäkterna ökade med sex procent, trots att antalet transaktioner minskade med 21 procent. Enligt rapporten har ett ökat antal noteringar av så kallade unicorn IPOs varit avgörande för att driva 2018 års transaktionsvolym över 2017 års nivåer. Denna trend förväntas fortsätta under 2019, bland annat till följd av ett antal senarelagda börsnoteringar och mer tillgängligt kapital.

Antalet transaktioner minskade i Asien-Stillahavsområdet, men USA och EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) dominerar fortfarande i regionen och svarar för en högre andel av antalet transaktioner. Teknik-, industri-, samt hälso- och sjukvårdssektorn var de mest aktiva sektorerna under 2018 med totalt 652 IPO:s (48 procent av det globala antalet IPO:s).  Transaktionsintäkterna uppgick till totalt 84,2 miljarder USD (41 procent av de globala transaktionsintäkterna).

Enligt ”EY Global IPO Trends: Q4 2018” noterades 326 bolag under fjärde kvartalet 2018 och transaktionsintäkterna uppgick till 53,7 miljarder USD. Antalet transaktioner minskade med 34 procent och transaktionsintäkterna minskade med 10 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Volatilitet på marknaden och fortsatt geopolitisk osäkerhet bidrog till den kraftiga minskningen av antalet börsnoteringar i alla regioner under fjärde kvartalet 2018.

Prognosen för 2019 visar på en försiktig start med ökad aktivitet under andra halvåret
Ett antal osäkerhetsfaktorer kommer troligen råda under 2019. Handelsspänningar mellan USA, Kina och EU, resultatet av Brexit och osäkerheten gällande stabiliteten på ett antal europeiska marknader, förväntas fortsätta och till slut avgöra det övergripande börsklimatet för IPO:s. Samtidigt förväntas ett ökat ränteläge i USA sätta tryck på den Europeiska Centralbanken, vilket också kommer att påverka den globala IPO-aktiviteten under kommande kvartal.

Även om antalet IPO:s kan komma att minska under 2019 jämfört med 2018 är det troligt att de globala intäkterna kommer att kunna mäta sig med, eller till och med överträffa, 2018 års nivåer. Detta är särskilt troligt ifall fler större bolag och fler bolag från sektorer som teknik, industri, konsumentprodukter och hälsovård- och sjukvård noteras under 2019, vilket är i linje med förväntningarna. Den gränsöverskridande aktiviteten väntas bibehålla sin styrka under 2019, med fortsatt hög andel noteringar i USA, Hongkong och London.

– Vi kan konstatera att noteringsåret 2018 slutade med både lägre transaktionsvolym och lägre antal noteringar i Norden jämfört med 2017. Vi ser dock ett bra momentum in i 2019 och tror på ett positivt noteringsklimat fram till sommaren 2019. En reflektion är emellertid att fler exitprocesser än tidigare slutar i försäljning snarare än notering. Detta kan vara en fingervisning om att det nordiska noteringsklimatet är vikande, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY i Norden och Sverige.

Om EY Global IPO Trends
Data som presenteras i rapport samt pressmeddelande för "EY Global IPO trends: Q4 2018" är från Dealogic och EY. Q4 2018 (oktober-december) och 2018 (januari-december) baseras på prissatta börsintroduktioner per den 5 december 2018 samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av december. All data är per den 5 december 2018. All data kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inget annat anges. Läs mer EY:s IPO-tjänster på www.ey.com/ipo.

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY i Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879

Globala IPO:s per sektor januari till december 2018

Sectors

Number of IPOs

Percentage of global IPOs

Proceeds (US$m)

Percentage of global capital raised

Consumer products and services

137

10.1%

$8,396

4.1%

Consumer staples

82

6.0%

$3,970

1.9%

Energy

59

4.3%

$10,878

5.3%

Financials

92

6.8%

$24,892

12.2%

Health care

193

14.2%

$22,748

11.1%

Technology

254

18.7%

$38,672

18.9%

Industrials

205

15.1%

$22,783

11.1%

Materials

150

11.0%

$9,813

4.8%

Media and entertainment

42

3.1%

$6,495

3.2%

Real estate

82

6.0%

$17,127

8.4%

Retail

42

3.1%

$4,157

2.0%

Telecommunications

21

1.5%

$34,877

17.0%

Global Total

1,359

100.0%

$204,807

100.0%