Press release

2 maj 2019

EY ingår allians med Symantec för att hjälpa organisationer att förebygga dataförlust

EY har ingått en allians med det ledande datasäkerhetsföretaget Symantec för att hjälpa organisationer att minska risker relaterade till informationssäkerhet. Organisationer behöver bli bättre på att hantera känsliga data, både internt och externt, för att undvika ekonomiska förluster och skadat anseende. Enligt EY:s årliga undersökning “Global Information Security Survey (GISS 2019)”* leder dataöverträdelser i Norden ofta till ekonomiska förluster. På global nivå saknar mer än 90 procent av organisationerna i undersökningen en informationssäkerhetsfunktion som möter deras behov. I Norden har endast 2 procent en informationssäkerhetsfunktion som möter organisationens behov.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Digitalisering Consulting

EY har ingått en allians med det ledande datasäkerhetsföretaget Symantec för att hjälpa organisationer att minska risker relaterade till informationssäkerhet. Organisationer behöver bli bättre på att hantera känsliga data, både internt och externt, för att undvika ekonomiska förluster och skadat anseende. Enligt EY:s årliga undersökning “Global Information Security Survey (GISS 2019)”* leder dataöverträdelser i Norden ofta till ekonomiska förluster. På global nivå saknar mer än 90 procent av organisationerna i undersökningen en informationssäkerhetsfunktion som möter deras behov. I Norden har endast 2 procent en informationssäkerhetsfunktion som möter organisationens behov.

Under 2018 anmäldes över 2 200 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Incidenterna rörde allt från dataläckage på grund av intrång, till mejl med känsliga uppgifter som av misstag skickats till fel mottagare. Datainspektionen undersöker för närvarande flera incidenter och det som förenar dessa är att de drabbade organisationerna inte lyckats skydda känslig information. Informationssäkerhetsincidenter kan även leda till allvarliga avbrott i den dagliga verksamheten, vilket redan drabbat flera bolag. 

– Alliansen mellan EY och Symantec hjälper organisationer att förebygga dessa typer av incidenter, vilket minskar risken för ekonomisk förlust och skadat anseende. Vi är oerhört stolta över alliansen med Symantec och har redan mött ett stort intresse från kunderna. Vi kan våra kunders affärsverksamhet och kombinerar vår kunskap med Symantecs avancerade datasäkerhetsverktyg för att nå bästa resultat. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att få en bättre förståelse för informationssäkerhet och minska deras exponering för informationssäkerhetsrisker, något som möjliggör innovation och tillväxt, säger Tim Best, partner på EY och rådgivare inom informationssäkerhet.

EY har redan påbörjat flera projekt med Symantecs lösningar hos stora kunder i Sverige och Norden. Med över 7 200 informationssäkerhets- och IT-riskspecialister världen över kan EY hjälpa kunder att prioritera och öka värdet i sina informationssäkerhetsinsatser.

– Alliansen har visat sig framgångsrik när det gäller att identifiera affärsproblem som kan lösas med hjälp av rätt teknologi och styrning. Vi jobbar i stora, specialiserade team som utbyter kunskap för att möjliggöra kundernas fortsatta fokus på kärnverksamheten och minska deras informationssäkerhetsrisker, säger Tim Best.