Press release

8 juli 2019

Välbesökta seminarier för EY i Almedalen

För fjortonde året i rad var revisions- och rådgivningsföretaget EY på plats i Almedalen för att delta i samhällsdebatten. EY:s Almedalsprogram bestod av åtta välbesökta seminarier samt elva externa paneldiskussioner och två arrangerade mingel.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

För fjortonde året i rad var revisions- och rådgivningsföretaget EY på plats i Almedalen för att delta i samhällsdebatten. EY:s Almedalsprogram bestod av åtta välbesökta seminarier samt elva externa paneldiskussioner och två arrangerade mingel.

Mellan den 1–3 juli arrangerades åtta seminarier av EY med fokus på hälso- och sjukvård, hållbart arbetsliv, mobilitet, skola, detaljhandel, energi, hållbart värdeskapande och innovation i offentlig sektor. I Almedalen deltog även EY i ytterligare elva externt arrangerade seminarier, där EY:s experter bidrog med kunskap och insyn i olika samhällsutmaningar genom att antingen presentera, moderera eller genom deltagande i diskussionspanelen.  På måndagskvällen höll EY ett mingel för kunder och samarbetspartners på plats och på onsdagskvällen var EY medarrangörer till ett mingel för Women in Tech.

”Vi på EY har genomfört seminarier i Almedalen de senaste 14 åren. Vår tanke har hela tiden varit att föra fram och tillsammans med experter från olika delar av vårt samhälle diskutera de frågor som våra kunder har på sitt bord. Det ska vara högt i tak men samtidigt konstruktiva samtal om lösningar. I år var inget undantag. Jag är mycket nöjd med samtalen och har fått många nya kontakter där vi redan nu har bokat möten under hösten för att ta dessa samtal vidare. Det viktigaste budskapet från oss till våra kunder och samarbetspartners är att fortsätta samtalen utanför Almedalen”, säger Linda Andersson, Market Segment Leader för Government, Infrastructure & Health på EY samt ansvarig partner för EY:s närvaro i Almedalen.

Följande seminarium arrangerades av EY måndagen den 1 juli

  • Hur kan vi förebygga framtida sjukdiagnoser och därmed skapa ett brett välmående?
  • Hur kan vi främja ett arbetsliv där medarbetare både vill och kan arbeta till 75 år?
  • Hur kan nya affärsmodeller påskynda utvecklingen av framtidens mobilitet?
  • Längre än ögat når - går vägen till en mer likvärdig skola via ögonskanning och AI?

Följande seminarium arrangerades av EY onsdagen den 3 juli

  • Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem?
  • Om framtiden är bestämd, var börjar förändringen? Om morgondagens eldistribution
  • Hållbart värdeskapande – räknas allt som borde räknas?
  • Hur får vi innovation att hända i offentlig sektor?

”Vi presenterade även flera studier under Almedalsveckan. En av dem handlade om vad som egentligen påverkar läs- och skrivförmågan i dagens skolverksamhet medan en annan studie såg närmare på hållbart värdeskapande och mätning av detta. Vi blev dessutom inbjudna i inte mindre än fem andra aktörers seminarier, till exempel kring AI:s roll i skolan, äldreomsorg och hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen”, säger Linda Andersson på EY.

Följ gärna oss på Twitter: @EYSverige #eyalmedalen