Press release

30 sep. 2019

Stockholm är ett av Europas mest attraktiva tekniska nav

Sveriges positiva trend med hög attraktivitet för utländska investerare är bruten. Stockholm står sig dock starkt bland investerare genom att vara ett av de mest attraktiva tekniska naven i Europa. Enligt en ny rapport från revisions- och rådgivningsföretaget EY genomfördes 73 utländska investeringar i Sverige 2018, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år. Investeringsklimatet är historiskt fortfarande högt, men förra året visade även hela Norden samma vikande trend med färre investeringar totalt. Trenden speglar den osäkerhet som råder på den globala marknaden.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Sveriges positiva trend med hög attraktivitet för utländska investerare är bruten. Stockholm står sig dock starkt bland investerare genom att vara ett av de mest attraktiva tekniska naven i Europa. Enligt en ny rapport från revisions- och rådgivningsföretaget EY genomfördes 73 utländska investeringar i Sverige 2018, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år. Investeringsklimatet är historiskt fortfarande högt, men förra året visade även hela Norden samma vikande trend med färre investeringar totalt. Trenden speglar den osäkerhet som råder på den globala marknaden. 

För tredje året presenterar EY rapporten ”Nordics Attractiveness survey” som analyserar investeringsklimatet och hur attraktiva de nordiska länderna är för utländska investerare baserat på OCO:s databas. Sverige har de senaste åren haft en rekordhög procentuell tillväxt, men senaste analysen visar en dipp och det gäller även för Norden totalt. För första gången sedan 2015 minskar antalet utländska investeringar i Norden. Antalet investeringar i Norden under 2018 var 340, vilket är en minskning med 17 procent. Endast Finland har en positiv trend och Finlands 194 utländska investeringar är fler investeringar än alla andra nordiska länder tillsammans.

– Om man tittar bakåt är Sverige och Norden fortfarande intressanta för utländska investerare. Vi ser att i hela Europa minskar företagens intresse att investera som en följd av fortsatt ekonomisk och politisk osäkerhet, vilket gör att konkurrensen om utländska investeringar skärps ytterligare. De nordiska ländernas möjligheter framöver att säkra utländska investeringar beror på hur de utnyttjar sina styrkor för att förbättra långsiktig attraktivitet, säger Linda Andersson, partner och ansvarig för offentlig sektor i EY i Norden.

Helsingfors dominerar bland de nordiska länderna och står för 28 procent av alla investeringar i Norden. För sjätte året i rad har Helsingfors flest investeringar, men Stockholm med sina 44 investeringar kommer i år på en andraplats före Köpenhamn, trots att investeringarna minskade med 25 procent. Sverige har både Stockholm och Göteborg med de sju mest attraktiva städerna i Norden för investerare.

Stockholm är ett av de fem mest attraktiva tekniska naven i Europa
Europas teknologisektor blomstrar och antalet nya investeringar ökar. EY:s rapport visar att i Europa finns mer än en tredjedel av alla städer i världen där nästa stora teknikföretag förväntas starta upp. Investerare identifierar London, Berlin, Paris, Stockholm och Amsterdam som de fem mest attraktiva tekniska naven i Europa.

De nordiska länderna har en stark position inom digitaliseringen. Investeringar inom digitalisering fortsätter att vara det största området för att driva Sveriges tillväxt, men det sker en liten avmattning i investeringarna både i Norden och i Sverige. Av de investeringar som gjordes i Sverige placerades 25 procent inom digitalisering och därefter är företagstjänster det näst största området.

– Digitalisering är högintressant för investerare och Sverige behöver bygga en ännu starkare digital position. Det råder en osäkerhet på marknaden därför behöver Sverige fokusera på tillväxtsektorer och innovation för att fortsätta vara attraktiv för utländska investerare, säger Linda Andersson.

EY:s analys visar också från vilka länder investeringarna kommer. Tidigare år har amerikanska investerare varit de mest aktiva spelarna i Norden, men för andra året i rad övertogs förstaplatsen av svenska investerare.

Om rapporten ”Nordics Attractiveness survey”
Rapporten utvärderar nordiska länders attraktivitet för utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments) och baseras på OCO Globals databas. Analysen innebär beräkningar av volymen av utländska direktinvesteringar under 2018. Databasen identifierar investeringsprojekt som har resulterat i att skapat nya kontor och nya jobb. Genom att exkludera portföljinvesteringar och företagstransaktioner visar rapporten riktiga investeringar av utländska företag över hela Norden.

Rapporten finns att ladda ner här: www.ey.com/nordicattractiveness