Press release

11 dec. 2018

Nya tjänsteaktörer allt mer aktiva inom transportsektorn

Mobilitet är ett område under stark utveckling, driven av digitalisering tillsammans med förändrade attityder och vanor hos konsumenterna, ökade behov av fungerande infrastruktur från städerna och en mycket aktiv kapitalmarknad.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Mobilitet är ett område under stark utveckling, driven av digitalisering tillsammans med förändrade attityder och vanor hos konsumenterna, ökade behov av fungerande infrastruktur från städerna och en mycket aktiv kapitalmarknad. Förutom att nya produkter tillkommit syns en snabb tillväxt av tjänster samt nya sätt att nyttja fordon på.

Färdsätten har ökat kraftigt och med digitaliseringen ökar variationen av dessa dramatiskt. Förutom nya produkter ser vi nu även snabb tillväxt vad gäller tjänster och nya sätt att nyttja fordon på. Studier om framtidens mobilitet utförda av EY inkluderar olika regioner och branscher med fokus på frågan - “hur kan världen se ut när mobilitet är en tjänst och inte en produkt?”. Utifrån fyra huvudsakliga scenarier kan ett antal potentiella utfall sammanfattas, där följande komponenter är återkommande: delning, elektrifiering, uppkoppling samt självkörande. Vidare är det tydligt att myndigheter och stater kommer att behöva ta en större kontrollerande roll av mobilitetsområdet när fordonen blir autonoma. Två framväxande koncept som tillvaratar dessa scenarier är multimodal transport och mobility-as-a-service.

Utvecklingen drivs av kunden, som vill optimera sin upplevelse. Vidare ser städerna att det finns stora möjligheter att lösa några av de svåraste problemen som idag existerar med infrastrukturen. Dessutom berörs investerare som är övertygade om kraften i den här framväxande marknaden och som placerar kapital i marknaden och på det viset påskyndar utvecklingen.

I och med framväxten av nya kundgrupperna tillkommer önskemål och beteenden som ställer nya krav. Dessa innefattar bland annat krav på ökad flexibilitet och miljömedvetet samt ett minskat behov av att äga sin egen bil. De nya kundgrupperna är också i hög utsträckning försedda med teknologiska hjälpmedel. Det förväntas att antal smartphones med inbyggd betalservice kommer att fördubblas till mer än 5 miljarder fram till 2020.

”Vi ser att elektrifierade, delade, självkörande och uppkopplade fordon kommer definiera framtidens mobilitet. Vi förutspår att konsumenter smidigt kommer kunna blanda olika färdsätt så som tåg, buss, bil, e-scooter och samtidigt kunna betala för mobiliteten på samma sätt som du idag betalar för musik på Spotify.” – Gustaf Sahlén, rådgivare och partner på EY.

Mobilitet är ett område som det investeras kraftigt i. I den här marknaden finns det plats för en mängd olika värde-pooler och det finns också plats för många olika typer av spelare som mindre starts-ups som kan erbjuda t.ex. parkeringsappar till it-företag som kan tillhandahålla uppkoppling till bilar och tjänster till passagerare som informerar om kommande underhåll och prestationsbaserad försäkring. Investeringar gjorda av IT-bolag och bilbolag är små jämfört med de investeringar som riskkapital och venture kapital bolag står för. Om man bryter ner dessa investeringar så visar det sig att de viktigaste områdena är on-demand mobilitet, följt av ride hailing, fordonsinnovation samt autonomous och connected.

För mer information, kontakta:
Ulrika Lenhammar, PR-chef, EY i Sverige, 072-3864087, ulrika.lenhammar@se.ey.com 
Gustaf Sahlén, rådgivare och partner på EY, 070-9453950, gustaf.sahlen@se.ey.com  

Ta del av rapporten (pdf, 911kb).

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se