Press release

8 jan. 2020

Geopolitisk osäkerhet och handelsfrågor påverkade IPO-klimatet 2019

Noteringsåret 2019 var dåligt sett till både antal IPOs och transaktionsintäkter, visar EY:s senaste analys. Tekniksektorn dominerade 2019 med 263 börsintroduktioner med transaktionsintäkter på 62,8 miljarder USD. 2020 förväntas en kraftig ökning av global IPO-aktivitet, särskilt under första halvåret

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Tillväxt Consulting Assurance

Noteringsåret 2019 var dåligt sett till både antal IPOs och transaktionsintäkter, visar EY:s senaste analys. Tekniksektorn dominerade 2019 med 263 börsintroduktioner med transaktionsintäkter på 62,8 miljarder USD. 2020 förväntas en kraftig ökning av global IPO-aktivitet, särskilt under första halvåret

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt Global IPO Trends: Q4 2019 påverkades noteringsklimatet 2019 kraftigt av geopolitisk osäkerhet och handelsfrågor. Under året minskade den totala IPO-aktiviteten när det gäller antal IPOs och transaktionsintäkter. Under 2019 har 1115 börsintroduktioner registrerats, med intäkter på 198 miljarder USD. Det är en minskning av affärsvolymen med 19 procent och en minskning av transaktionsintäkterna med 4 procent jämfört med 2018.

Det som har påverkat noteringsmarknaden 2019 har varit handelsfrågor mellan USA-Kina-EU, oron för ekonomisk tillväxt och andra geopolitiska frågor inklusive Brexit samt social oro i Hong Kong.

- Två av de största och mest efterlängtade börsintroduktionerna gjordes under fjärde kvartalet 2019, vilket förbättrade det som annars hade varit ett tråkigt år vad det gäller IPO-aktiviteten. Under 2020 förväntar vi oss att vissa av osäkerheterna som påverkade noteringsmarknaden negativt under 2019 kommer att försvinna, men att IPO-aktiviteten kommer att minska gradvis ju närmare det amerikanska valet vi kommer, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige.

Störst aktivitet har det varit i Asien-Stillahavsområdet, även om det området minskat i affärsvolym (-1%) och transaktionsintäkter (-8%) under 2019. Därefter kommer EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) i både affärsvolymen och intäkter samt på tredjeplats USA. Tekniksektorn fortsatte att dominera under 2019 med 263 börsintroduktioner med transaktionsintäkter på 62,8 miljarder USD. I antal börsnoteringar var sektorerna för hälsa och sjukvård (174 IPOs) samt industrier (147 IPOs) också aktiva under 2019.

Noteringsklimatet i Norden förväntas vara fortsatt starkt under 2020
– Analysen av den nordiska IPO-aktiviteten 2020 är att vi även fortsatt ser fina bolag som söker sig mot de nordiska börserna. Vi tror också att trenden kring avknoppningar kommer att hålla i sig. Samtidigt tror vi att utköpen kan väntas ta fart, vilket såklart innebär ett visst utflöde av noterade bolag från börserna i Norden, säger Andreas Dalhäll.

Mer information: globalt pressmeddelande

Om EY Global IPO Trends
Informationen som presenteras i den globala IPO Trends: rapport och pressmeddelande för Q4 2019 är från Dealogic- och EY-teams. Q4 2019 (dvs okt.-dec.) och YTD 2019 (januari-december) är baserade på IPOs till och med den 4 december 2019, sedan är det förväntade noteringar som bedöms stänga under resten av december. All information som finns i detta dokument kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer om EY:s IPO-tjänster på IPO.

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, stina.gustafsson@se.ey.com, 073-3550631, 

Om EY

EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person.