Press release

24 aug. 2020

200 nya medarbetare börjar nu på EY i Sverige

Revisions- och rådgivningsföretaget EY rekryterar 214 nyexaminerade i augusti och inom alla affärsområden. De senaste åren har EY i Sverige rekryterat många nya medarbetare. EY fortsätter att leta efter talanger även i dessa tider.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY rekryterar 214 nyexaminerade i augusti och inom alla affärsområden. De senaste åren har EY i Sverige rekryterat många nya medarbetare. EY fortsätter att leta efter talanger även i dessa tider. 

Nu välkomnas 214 nya medarbetare till EY i Sverige. Medarbetarna rekryteras till alla affärsområden, men en majoritet rekryteras till det största affärsområdet Assurance (revision och redovisning). Det är något färre nyexaminerade som rekryteras nu jämfört med förra året vid denna tidpunkt.

– Det känns glädjande att även under dessa tider kunna välkomna många nya medarbetare i Sverige. Vi fortsätter att leta efter talanger även i dessa tider och det är minst lika viktigt, om inte ännu mer nu att bygga talangpool för framtiden och fortsatt rekrytering. Vi ser fortsatt behov inom revision och redovisning, men även ett ökat behov av STEM-profiler (Science, Technology, Engineering and Mathematics) inom alla våra affärsområden i den allt snabbare utveckling som covid-19 driver på, säger Anna Svanberg vd på EY i Sverige.

EY fortsätter att satsa på att locka och behålla nya medarbetare. De som anställts nu på EY inom Assurance går ett omfattande introduktionsprogram på cirka två veckor. I år har programmet anpassats och tar hänsyn Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bl.a. genom digital utbildning och sedan uppdelning i mindre grupper på flera olika platser i Sverige. Det är ett fullspäckat schema med massor av utbildning, presentationer från den nordiska ledningen, besök från partners och nätverkande för att lära känna företaget. Många medarbetare är involverade, t.ex. i form av utbildningsledare, för att det ska fungera.

EY är en populär arbetsgivare bland studenter i Norden
Bland studenter är EY en av de mest attraktiva arbetsgivarna. Det är nästan 17 000 ekonomistudenterna som svarat på Universums undersökning för 2020 och de rankar EY på plats 3 i Norden. EY finns också med på den nordiska listan över IT-studenternas och ingenjörernas mest attraktiva arbetsgivare. Bland IT-studenter hamnar EY på plats 24 och bland ingenjörerna på plats 32.