Press release

11 aug. 2020

Sverige beskattar utländsk arbetskraft när korttidsarbetare återvänder till Sverige

Sverige gör sig redo att beskatta utländsk arbetskraft även vid kortare uppdrag här. Idag har regeringen lagt fram sitt lagförslag avseende tillämpningen av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige från 1 januari 2021.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Relaterade ämnen Consulting Tax

Sverige gör sig redo att beskatta utländsk arbetskraft även vid kortare uppdrag här. Idag har regeringen lagt fram sitt lagförslag avseende tillämpningen av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige från 1 januari 2021. 

Resultatet av den föreslagna lagändringen kommer bli att en svensk skattskyldighet i många fall uppkommer för utlandsanställda som är på kortare uppdrag eller tjänsteresa i Sverige. Och deras utländska arbetsgivare får då rapporteringsskyldigheter i Sverige för att månatligen hantera skatteavdrag, med eller utan hjälp av svenskt koncernföretag. Förslaget ger utrymme för vissa undantag för begränsade arbetsdagar i Sverige. Syftet med reglerna är att skapa förutsättningar för en sund och rättvis konkurrens på arbetsmarknaden. 

Marie Liebich, jurist på EY och auktoriserad skatterådgivare, kommenterar lagförslaget.

- Vi befinner oss just nu i en situation där tjänsteresorna till och från Sverige i stort sett helt har stannat av. Utländsk personal som varit här tillfälligt kan ofrivilligt ha fastnat i Sverige, och resor som var planerade hit har fått läggas på is. Men korttidsarbetare och andra tjänsteresenärer till Sverige kommer klart att återkomma när pandemin har lagt sig, och det är därmed viktigt att utländska arbetsgivare redan nu förbereder sig inför deras ökade skyldigheter i Sverige för inresande personal. Och i vår mening kan nuvarande resestopp möjliggöra för en god planering och kartläggning av nödvändiga åtgärder.

- Även de svenska myndigheterna måste förbereda sig för den ökande administrationen.  I nuläget kan det i vissa perioder ta 10–12 veckor att få utfärdat samordningsnummer och skattebeslut för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina rapporteringsskyldigheter månatligen. När regeringen nu planerar att ställa nya och större krav på utländska arbetsgivare är det viktigt att svenska myndigheter har en skyndsam hantering för att möjliggöra en korrekt rapportering för de utlandsanställda.

Kontakt:

Marie Liebich
Jurist på EY och Auktoriserad Skatterådgivare
marie.liebich@se.ey.com
072-573 12 40

Sevim Güven
Partner på EY och Auktoriserad Skatterådgivare
sevim.Guven@se.ey.com
072-230 95 20

Katrin Norell
Partner på EY och Auktoriserad Skatterådgivare, Head of Mobility Sweden, People Advisory Services
katrin.norell@se.ey.com
070-3189807

Andreas Bråthe
Partner på EY och Auktoriserad Skatterådgivare
Andreas.Brathe@se.ey.com
073-397 24 33