Press release

4 sep. 2020

Investerare kräver mer av företagens ESG

Ansvarsfulla investeringar blir allt viktigare. För institutionella investerare är en noggrann granskning av företagens ESG-kriterier (Environmental, Social and Governance) mer regel än undantaget visar en ny undersökning från EY. För 91 procent har den icke-finansiella analysen haft en stor påverkan på investeringsbeslut det senaste åren. Investerare förväntar sig dock högre kvalitet och mer öppenhet i rapporteringen av hur hållbara företagen är.

Presskontakter
Amelie Nordin

EY Sverige, Climate Change and Sustainability Services Leader

Erfaren hållbarhetsspecialist med lång bakgrund inom finanssektorn. Brinner för att hjälpa kunder att bli hållbara och framtidssäkrade.

Pehr Ambuhm

EY, EMEIA Financial Services

Partner med omfattande erfarenhet inom området finansiella tjänster. Hjälper kunder med omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi inklusive frågor runt riskhantering, reglering och styrning.

Ansvarsfulla investeringar blir allt viktigare. För institutionella investerare är en noggrann granskning av företagens ESG-kriterier (Environmental, Social and Governance) mer regel än undantaget visar en ny undersökning från EY. För 91 procent har den icke-finansiella analysen haft en stor påverkan på investeringsbeslut det senaste åren. Investerare förväntar sig dock högre kvalitet och mer öppenhet i rapporteringen av hur hållbara företagen är.

Institutionella investerare satsar allt mer på att utvärdera ESG när det gäller investeringar. Det visar EY:s rapporten Institutional Investor Survey 2020 som bygger på svar från 290 institutionella investerare globalt och deras inställning till ESG, alltså kriterierna för miljö, det sociala och bolagsstyrning. Årets analys visar att 72 procent av investerarna har en strukturerad och metodisk utvärdering av icke-finansiell information, vilken är en kraftig ökning från 2018 när motsvarande andel var 32 procent.

- Detta är femte året vi gör analysen och år efter år har vi sett att investerare har lagt mer tonvikt på icke-finansiell rapportering och det gör att allt fler investerare gör det till en integrerad del av utvärderingen av potentiella investeringar. Om det finns ett område som har fått särskilt uppmärksamhet är det klimatförändringar och företagets klimatavtryck där investerarna förväntar sig mer av företagen, säger Pehr Ambuhm, partner och sponsor för Sustainable Finance inom Financial Services på EY.

Investerarna förväntar sig mer
Studien pekar på att det finns en skillnad mellan förväntningar och rapportering. 34 procent av investerarna är missnöjda med företagens rapportering om klimatförhållanden och cirka 40 procent anser att företag i allmänhet inte är tillräckligt tydliga när de rapporterar om styrelseformer och sociala frågor samt vad dessa kan betyda för affärsmodellen.


- Ju större vikt investerare lägger vid icke-finansiell rapportering, desto mer växer deras krav och förväntningar på kvaliteten på denna information. Därför har vi under de senaste åren sett att företag söker större enhetlighet, öppenhet och verifiering av nyckeltal för ESG för att tillgodose investerarnas behov. Investerare och företag börjar ställa samma krav på den icke-finansiella rapporteringen som den finansiella. Det gör det möjligt att också skapa en god förståelse för sammanhanget, så att investerare kan bedöma alla aspekter av företagets värdeskapande, säger Amelie Nordin, ansvarig för Sustainable Finance på EY.

- Vi ser tydligt att investerare uppskattar TCFD-ramverket (the Task Force on Climate-related Financial Disclosures framework) även för rapportering av andra områden än miljö, avslutar Pehr Ambuhm.

Om rapporten EY Climate Change and Sustainability Services Institutional Investor Survey 2020
Den femte upplagan av undersökningen presenteras i rapporten How will ESG performance shape your future? Undersökningen bygger på svar från 290 institutionella investerare globalt, inklusive verkställande direktörer, CIO:er, COO:er, aktieanalytiker och portföljförvaltare. Frågorna handlar om deras åsikter om tillgängligheten och kvaliteten på företagens icke-finansiella information och om de använder denna information när investeringsbeslut fattas. Undersökningen och djupintervjuerna med respondenterna genomfördes i februari 2020 av Longitud. Respondenter är beslutsfattare på hög nivå av investeringar och 32% av respondenterna arbetar för institutioner med 10 miljarder US dollar eller mer i tillgångar för förvaltning.