Press release

3 nov. 2020

Kraftig återhämtning av IPO:s under Q3 2020

Tredje kvartalet i år var det mest aktiva tredje kvartalet de senaste 20 åren sett till intäkter och det näst högsta tredje kvartalet om man ser till antalet transaktioner. Globalt accelererade börsintroduktionerna under perioden, vilket resulterade i en ökning med 14 % av det totala antalet börsintroduktioner till 872 och en imponerande ökning med 43 % av intäkterna till 165,3 miljarder USD.

Presskontakt
Andreas Dalhäll

EY Sverige, Capital Markets Leader

Friluftsintresserad jurist som startade sin karriär bland Sveriges domstolar. Ger nu kvalificerad rådgivning till internationella företag i transaktions- och kapitalmarknadsfrågor.

Relaterade ämnen Assurance

Global IPO trends: Q3 2020

Tredje kvartalet i år var det mest aktiva tredje kvartalet de senaste 20 åren sett till intäkter och det näst högsta tredje kvartalet om man ser till antalet transaktioner. Globalt accelererade börsintroduktionerna under perioden, vilket resulterade i en ökning med 14 % av det totala antalet börsintroduktioner till 872 och en imponerande ökning med 43 % av intäkterna till 165,3 miljarder USD.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda börsintroduktioner (IPOs) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt rapporten Global IPO Trends: Q3 2020 ökar nu IPO-aktiviteten efter ett trögt Q2.

Tredje kvartalet är historiskt sett trögt vad gäller börsintroduktioner. Men tack vare ett uppdämt behov av transaktioner blev Q3 2020 mest aktiva tredje kvartalet under de senaste 20 åren sett till intäkter och det näst högsta tredje kvartalet vad gäller antalet transaktioner.

Börsintroduktioner i Americas landade på 188 stycken med 62,4 miljarder USD i intäkter, en ökning med 18 % respektive 33 % YTD. Asien-Stillahavsområdet hade 554 börsintroduktioner med 85,3 miljarder USD i intäkter, en ökning med 29 % respektive 88 % YTD. Båda marknaderna har redan överskridit helårsnivåerna för 2019.

Även om vi ser en ökning i antalet börsintroduktioner för EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) jämfört med föregående period ligger volymerna fortfarande under YTD med 27 % (130) respektive 24% (17,6 miljarder USD). Andelen av internationella börsintroduktioner har varit stabila avseende volym och intäkter, utgörande 8% respektive 10% av den globala noteringsaktiviteten.

När det gäller sektorer toppade teknik, industri och hälso- och sjukvård återigen. Teknik hade 210 börsintroduktioner med intäkter på 53,9 miljarder USD, industri hade 168 börsintroduktioner och 23,3 miljarder USD i intäkter och hälso- och sjukvård 159 börsintroduktioner och 33,3 miljarder USD.

USA:s börser stod för majoriteten av börsintroduktioner, 82 % av antalet transaktioner och 87 % av intäkterna under tredje kvartalet 2020. Dessutom ökade trenden kring börsintroduktioner för s k SPACs (Special Purpose Acquisition Company) på amerikanska börser 2020.

I Greater China är börsintroduktionsaktiviteterna under tredje kvartalet 2020 på väg att nå historiska toppar vad gäller både volym och intäkter, vilka ökade med 152 % respektive 139 % jämfört med motsvarande period föregående år.

IPO-marknaden i Europa och Norden får ny fart
Efter ett långsammare H1 2020 tog börsintroduktionerna fart i EMEIA under tredje kvartalet 2020, där antalet transaktioner ökade med 34% och intäkterna med hela 49% jämfört med Q3 2019, delvis på grund av flera stora börsintroduktioner i regionen. Regionens stora vinnare är de som kan dra nyttja av digitaliseringsvågen - i synnerhet sektorerna teknik, industri och hälso- och sjukvård.

Andreas Dalhäll, EY IPO Leader i Sverige och Norden:

”Sedan försommarens paus i ett flertal pågående IPO-processer till följd av pandemin har marknaden tagit ordentligt med fart igen, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader på EY i Norden och Sverige. Trots Covid-19 och valet i USA är framtidstron bland nordiska bolag oerhört stark. Vi arbetar just nu med ett stort antal transaktioner som planeras gå ut i marknaden i slutet av 2020 samt i Q1 2021, främst inom teknologi och fastigheter samt ett antal Corona-vinnare. Håller trenden i sig blir kommande sex månader ett rekord i antalet transaktioner i Norden och jag tror att det kommer att bli viss kamp om investerarnas intresse, där förmågan att navigera utmaningar i t ex digitala road shows blir avgörande.”

Om EY Global IPO Trends
Informationen som presenteras i rapporten Global IPO Trends Q3 2020 och YTD 2020 (januari-september) är baserade på IPOs till och med den 30 september 2020. All information i rapporten kommer från Dealogic, CB Insights, Crunchbase och EY om inte annat anges. Läs mer om IPOs: www.ey.com/ipo