Press release

1 sep. 2022

405 nya medarbetare på EY i Sverige

Rekordmånga medarbetare har börjat sin karriär nu i augusti hos revisions- och rådgivningsföretaget EY. EY i Sverige går bra och inför hösten börjar strax över 400 nya medarbetare. Det som lockar är bland annat EY:s hybrida samt flexibla arbetsmodell och en annan trend är att tidigare medarbetare kommer tillbaka.

Presskontakt
Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Relaterade ämnen Karriär

Rekordmånga medarbetare har börjat sin karriär nu i augusti hos revisions- och rådgivningsföretaget EY. EY i Sverige går bra och inför hösten börjar strax över 400 nya medarbetare. Det som lockar är bland annat EY:s hybrida samt flexibla arbetsmodell och en annan trend är att tidigare medarbetare kommer tillbaka.

EY fortsätter att satsa på att attrahera och behålla nya medarbetare. Senaste räkenskapsåret rekryterades 857 personer och nu i augusti började 405 nya medarbetare, varav 342 är nyexaminerade.

- Det känns roligt att välkomna rekordmånga nya medarbetare i Sverige. Vi har behövt vara ännu mer proaktiva i vår rekrytering den senaste tiden för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. Vi har fått mycket bra respons på vår hybrida arbetsmodell, vilket är en tillitsbaserad och flexibelt arbetssätt där varje medarbetare själv avgör var och när man vill arbeta. Det är också extra glädjande att vi har många så kallade ”bumeranger”, alltså tidigare medarbetare som kommit tillbaka till oss, säger Anna Svanberg, vd på EY i Sverige.

Rekryteringsbehoven är stora eftersom EY i Sverige går starkt. Omsättningen under senaste räkenskapsåret har aldrig varit så hög och samtidigt har lönsamheten gått upp. EY har nu 3420 medarbetare i Sverige. Nyrekryteringarna är inom alla affärsområden, men en majoritet är inom revision.

De nya medarbetarna i Norden har gått ett omfattande introduktionsprogram. Det är många inom EY som är engagerade i introduktionsprogrammet och seniora medarbetare, chefer samt partners håller i utbildningarna.

- Vi vill ge våra nya medarbetare en så bra start som möjligt på EY. Förutom olika utbildningsdelar får de även en inblick i företagets vision, värderingar och kultur. Vi förbereder också våra nya medarbetare på att arbeta globalt, digitalt och lösa utmanande uppdrag åt våra kunder.

Introduktionsprogrammet ger också möjlighet att bygga nätverk och skapa värdefulla relationer inom företaget, säger Anna Svanberg.