Press release

8 sep. 2022 Stockholm, SE

Statement om framtiden för EY:s organisation

EY har tagit ytterligare ett steg i den strategiska genomgången av verksamheten och ledningen har beslutat att gå vidare med partneromröstning för att dela upp verksamheten i två separata organisationer.

Presskontakter
Jesper Almström

Regional Managing Partner, Nordics - Danmark, Finland, Norge, Sverige

Jesper leder vår nordiska verksamhet och arbetar med transaktioner inom en rad olika branscher, både lokalt och internationellt.

Magnus Kuchler

EY Sverige, Country Managing Partner, Nordic Markets Leader och Consulting Partner

Magnus har tidigare varit ansvarig för EY:s största nordiska segment Advanced Manufacturing & Mobility (AM&M)

Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

EY har tagit ytterligare ett steg i den strategiska genomgången av verksamheten och ledningen har beslutat att gå vidare med partneromröstning för att dela upp verksamheten i två separata organisationer. Nästa steg är fortsatt dialog med partners inför kommande beslut. Denna fas förväntas fortsätta till slutet av året, och därefter räknar EY med att ta ett beslut i början av 2023. 

Efter att noggrant övervägt olika alternativ, är EY övertygade om att man genom att anpassa verksamheten till en föränderlig omvärld, bygger en verksamhet som förändrar framtiden för branschen och samtidigt skapar nya spännande möjligheter och ett större långsiktigt värde för EY:s medarbetare, kunder och för samhället i stort.

EY är stolta över sitt arv som ledande global organisation inom ”professional services”.  Men världen förändras och EY behöver anpassa sig för att fortsätta utvecklas och för att få ut det mesta av vår verksamhet, och samtidigt möta behoven hos alla intressenter.

EY ser fram emot att skapa en nydanande, spännande vision som förstärker EY:s syfte ”building a better working world”, tillsammans med både kunder och medarbetare.