Tele2 vinner stort skattemål med hjälp av EY

11 nov. 2022
Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

11 nov. 2022

EY har företrätt ett bolag i Tele2-koncernen i en skatteprocess som gällde avdrag i miljardklassen med ett totalt skattekrav från Skatteverket på närmare 600 miljoner kronor.  

Tele2 gjorde en valutakursförlust på 1,8 miljarder kronor på en koncernintern lånefordran. Skatteverket ansåg att förlusten inte fick dras av med hänvisning till att förlusten inte ansågs som marknadsmässig. Genom att ändå dra av förlusten ansåg Skatteverket att Tele2 agerat felaktigt, vilket motiverade ett skattetillägg på 160 miljoner kronor.  

I detta läge valde Tele2 att anlita EY:s specialiserade kompetensgrupp för skatteprocess och skatteförfarande. Gruppen, som leds av Per Holstad och David Björne, har en marknadsledande kompetens vad gäller rådgivning i skatteärenden i domstol, Skatterättsnämnden och Skatteverket. Gruppens medarbetare har gedigen erfarenhet från bland annat domstolar, Skatteverket, Regeringskansliet och advokatbyråer.

”Det är en välskriven dom och det är givetvis glädjande att se att domstolen tagit till sig vår argumentation och att vi kunde bidra till att hjälpa vår klient att vinna framgång med sitt överklagande.” säger Per Holstad.

Länk till Tele2 pressmeddelanden

EY kontakter:

Per Holstad, Tax Partner
David Björne, Tax Director 

Summering

EY har företrätt ett bolag i Tele2-koncernen i en skatteprocess som gällde avdrag i miljardklassen med ett totalt skattekrav från Skatteverket på närmare 600 miljoner kronor.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.