macaroons choice bakers display

Nyhetsbrev från EY - låt oss uppdatera dig!


Nyhetsbrevet Redovisningsnyheter håller dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka svenska företag, främst företag som är noterade på en reglerad marknad. Nyhetsbrevet är skrivet på svenska, men engelska publikationer om nyheter inom IFRS finns att tillgå på ey.com/ifrs.

 

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera