EY Caroline Trowald

Caroline Trowald

Manager, Assurance, EY Sverige

Engagerad och driven. Brinner för att utveckla hälso- och sjukvården

Fokusområden Hälsa
Kontor Stockholm, SE

På EY har Caroline arbetat med många strategi- och utvecklingsprojekt inom områden som primärvård, sjukhusvård och cancervårdsprocesser.

Kontakta Caroline