EY Christian Johard
Jag brinner för förhandling i M&A-projekt, balansen mellan att hitta kreativa lösningar som hjälper affären framåt och samtidigt fullt ut skydda vår klients intressen.

Christian Johard

EY Law AB, affärsjurist, Law Partner

Christian Johard är partner på EY Law AB och är legal rådgivare till svenska och utländska klienter inom corporate M&A och fastighetstransaktioner.

Christian är partner och är regelbundet legal rådgivare till svenska och utländska klienter i M&A-projekt och fastighetstransaktioner. Christian är särskilt erkänd på den nordiska marknaden inom fastighetstransaktioner där han företräder kommuner, fonder, fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i komplexa transaktioner. 

Han har uppmärksammats i Legal 500 där klienter beskriver honom som “Exceptional knowledge and a speedy delivery”, “…accessible and very user friendly, especially for international investors looking to invest into Sweden. Great negotiating skills”, “Extremely quick to respond compared to other competing firms” samt “Christian Johard is excellent at finding creative solutions to complex issues”.

Innan Christian började på EY var han partner på en ledande svensk advokatbyrå.

Christian har en Master of Laws (jur.kand. / LL.M.) samt Master of European Intellectual Property Law (LL.M.) från Stockholms Universitet.   

Så bidrar Christian till a better working world 

Genom att vara påläst, aktiv i förhandlingar och ha förståelse respektive vara lyhörd för samtliga parters intressen i varje transaktion arbetar Christian för att undvika låsningar och driva transaktionen framåt utan att tumma på klientens intressen på såväl kort som lång sikt. Christian arbetar långsiktigt som trusted advisor med klienter och hanterar ofta legala frågor inom kundens löpande verksamhet efter genomförd transaktion.

Kontakta Christian