Bild på Christina Hammarstrand, EY
I ett internationellt landskap som snabbt förändras hjälper jag större företag att navigera nya trender och skatteregler.

Christina Hammarstrand

Director | Business Tax Services - International tax

Skattejurist sedan 20+ år. Född, uppvuxen och bosatt på Sveriges västkust. Tycker om att umgås med familj och vänner, fotografera och att bada i havet året runt.

Fokusområden Tax
Kontor Göteborg, SE

Skattejurist med över 20 års erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning avseende multinationella företag.

Christina är specialiserad på skatteeffekter av gränsöverskridande transaktioner så som exempelvis fasta driftställen, finansierings- och refinansieringsstrukturer, omstruktureringar av legala enheter och av funktioner/risker/tillgångar inom en koncern. Christina är även specialiserad på frågor som rör Tax Governance och skattetransparens, exempelvis hållbarhetsredovisning av skatt.

Christina har stor erfarenhet som projektledare och teamledare, såväl nationellt som internationellt, och är en ofta anlitad föredragshållare vid seminarier, konferenser och universitet.

Studerade vid Jönköping International Business School och tog 1998 examen med en Master i affärsrätt.

Christina började på EY 1998 i gruppen International Tax Services (ITS). Under perioden 2008-2020 arbetade hon på Skatteverket i roller som rättslig specialist, projektledare, teamledare och strategisk analytiker. Christina är nu del av EY’s Business Tax Services (BTS) som Director.

Så bidrar Christian till a better working world

Mitt bidrag till EY:s vision om en bättre arbetsvärld är att hjälpa stora företag med navigering i nya trender och skatteregler i ett snabbt föränderligt internationellt landskap.

Kontakta Christina