Porträttbild av Erik Skoglund
Jag hjälper företag med deras ”Integrity Agenda”, inte för att hjälpa dem följa lagar och regler, utan för att hjälpa dem göra rätt saker.

Erik Skoglund

Forensic & Integrity Services, EY Nordic

Erfaren utredare av ekonomiska oegentligheter, fokuserad på att hjälpa våra klienter, nio års erfarenhet av arbete utomlands, erfarenhet från byggbranschen, leder ett team med 40+ konsulter.

Erik har mer än 30 års erfarenhet från att hjälpa klienter, dels som intern- och externrevisor, dels som konsult inom ekonomiska oegentligheter. Erik har även arbetat som ekonomichef.

Erik har lång erfarenhet ifrån ett stort antal sektorer, han har bland annat arbetat under fem år på inom byggindustrin, på Skanska.

Erik har även arbetat i England och USA, på Dell Computers, Smiths Group samt Zodiac Aerospace.

Erik leder EY:s nordiska verksamhet inom ekonomiska oegentligheter (Forensics & Integrity services). Han ansvarar för mer än 40 konsulter.

Erik är civilekonom med inriktning mot redovisning och finansiering. Han blev auktoriserad revisor 1993.

Under perioden 1997 – 2006 arbetade Erik i England och USA.

Så bidrar Erik till a better working world

Korruption och andra ekonomiska oegentligheter är det största hotet mot att uppnå FN:s Agenda 2030. Genom att arbeta passionerat med att hjälpa klienter i arbetet mot alla former av korruption och andra ekonomiska oegentligheter gör jag vad jag kan för att Agenda 2030 ska uppnås.

Jag hjälper företag med deras ”Integrity Agenda”, inte för att hjälpa dem följa lagar och regler, utan för att hjälpa dem göra rätt saker.

Kontakta Erik