Göran Abrahamsson

Göran Abrahamsson

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Entusiastisk specialist med glimten i ögat. Blir glad varje gång jag kan utveckla kundernas finansiella rapportering.

Göran är auktoriserad revisor och Partner vid EY:s svenska och nordiska IFRS Desk och arbetar dagligen med rådgivning i redovisningsfrågor till såväl EY:s revisorer och noterade företag i olika branscher.

Göran har lång erfarenhet som såväl revisor som redovisningsspecialist.

Göran är ledamot i Expertpanelen inom Rådet för finansiell rapportering, och har tidigare under 16 år varit ledamot i FARs redovisningsgrupp.

Göran har en examen i redovisning och finansiering (civilekonom) från Uppsala universitet.

Så bidrar Göran till a better working world

En effektiv kapitalmarknad är centralt för en väl fungerande ekonomi. I mitt arbete fokuserar jag på att förbättra företagens finansiella rapportering för att verka för en bättre, transparent och internationellt jämförbar kommunikation med kapitalmarknaderna. 

Kontakta Göran