EY Gunnar Hirschfeldt
Försäkring är en grundpelare i ett hållbart samhälle. När samhället förändras får inte försäkringsbranschen stå i vägen – de måste vara redo att gå i bräschen.

Gunnar Hirschfeldt

Aktuarie och Director, Consulting, EY Sverige

Transformerar försäkringsbolag genom teknik, data och analys på jobbet. Springer snabbt och långt på fritiden.

Gunnar arbetar som senior specialist inom försäkring med särskilt fokus på produktstrategi och användning av avancerad analys. Utöver rådgivning inom försäkring ansvarar han för den aktuariella revisionen för ett flertal större nordiska skadeförsäkringsbolag.  

Gunnar har bland annat arbetat med licensansökan för att starta försäkringsbolag, digital transformation med AI för automatisering av skadereglering och strategi för produkt och distribution inom skadeförsäkring. 

Gunnar har tidigare verkat som chefsaktuarie för skade- och livförsäkringsbolag under Finansinspektionens tillsyn. Han har mer än 15 års erfarenhet från försäkringsbranschen. 

Gunnar är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala Universitet och är aktuarieutbildad vid Stockholms Universitet

Så bidrar Gunnar till a better working world

Försäkring kan vara så mycket bättre än vad vi ser idag – att få hjälpa våra kunder bli mer moderna, digitala och kundvänliga tycker jag är otroligt inspirerande. Tillsammans med kunder som hela tiden vill förbättras och ett fantastiskt globalt nätverk av specialister finns det inga gränser för vad vi kan uppnå.

Kontakt Gunnar