Photographic portrait of Jan Koch
Min drivkraft är att hjälpa företag att bli mer effektiva, mer kundorienterade och att kontinuerligt förbättra sina resultat med digitala lösningar inom Supply Chain & Operations.

Jan Koch

EY, Sverige, Advisory, ansvarig för Supply Chain & Operations samt Life Sciences i Norden.

Lång erfarenhet av projekt inom hela värdekedjan som skapar betydande resultatförbättringar. Gillar golf, tennis, alpint och cykel.

Janne är partner inom Advisory och nordiskt ansvarig för Supply Chain & Operations och Life Sciences. Han har drygt 22 års erfarenhet av management consulting.

Janne har arbetat med Supply Chain Management och hela värdekedjan från R&D till eftermarknad under hela sin karriär, som inleddes på ett av världens största livsmedelsföretag. Därefter har han arbetat på större svenskt management- och IT-konsultbolag och drivit förbättringar inom supply chain i Norden, Europa och USA. Fokus har legat på företag inom branscherna Automotive, Life Sciences, Industrial Products och Consumer Products & Retail. 2015 började Janne arbeta på EY.

Janne är civilingenjör från Chalmers med inriktning Industrial Engineering & Management.

Så bidrar Janne till a better working world

Alla tillverkningsbolag har betydande värdekedjor – från R&D till i många fall eftermarknad. Under de senaste tio åren har bolagen kunnat realisera betydande kostnadsförbättringar. Detta har skett genom att flytta delar av tillverkningen till lågkostnadsländer, förbättra processerna inom värdekedjan samt öka kompetensen och förmågan att identifiera och realisera förbättringar. Vi har dessutom i princip haft konstant tillväxt sedan 2008.

Samtidigt har världen blivit mer komplex med geopolitiska utmaningar som handelskriget mellan USA och Kina, Brexit, EU:s interna utmaningar och Rysslands intåg i Ukraina. Parallellt med detta pågår digitaliseringen.

Jag har under de senaste 25 åren haft förmånen att få stötta bolag i denna spännande och utmanande miljö. Tillsammans har vi identifierat och realiserat stora förbättringar och besparingar på en global marknad.

Kontakta Jan