Porträttfotografi av Johanna Kropp

Johanna Kropp

EY Sweden, Management Consultant inom People Advisory Services

Johanna har över 15 års erfarenhet som managementkonsult inom HR-området med ledarskapsutveckling, mångfald och inkludering, transformation- och förändringsresor, kompetensplanering samt HR-strategi.

Fokusområden Consulting
Kontor Stockholm, SE

Johanna är passionerad kring att utveckla organisationer och få dem att blomstra genom en inkluderande kultur, engagerat ledarskap, förmågan att förändras och förmåga att ta till vara på varje medarbetares kompetens och potential. Johanna har mer än 15 års erfarenhet av att jobba som managementkonsult inom HR-området och frågor som berör ledarskapsutveckling, mångfald och inkludering, transformation- och förändringsresor, kompetensplanering, samt HR-strategier och processer. 

Kontakta Johanna